Едно от доказателствата за незавидното състояние в което се намира българската икономика е доходността, която държавата трябва да предложи за своите облигации, за да ги купят инвеститорите.

Само за една година тази цена скочи десетки пъти и изправи пред стресова ситуация предишното правителство, което предпочете да не емитира дълг по дълъг от три и половина години.

Сегашният служебен кабинет обаче няма много голям избор и както сподели преди месец финансовия министър Росица Велкова - ще трябва да пусне нов дълг.

Първата стъпка вече е направена. На 19 септември ще бъде проведен аукцион за пласиране на държавни облигации за 200 млн. лева номинал носещи годишна лихва от 2.23 процента. Такава висока лихва по държавни ценни книжа не сме виждали повече 5 години.

На пръв поглед тя изглежда напълно реална тъй като става дума за облигации със срок от 10 години и половина, а по тези ценни книжа пазарната доходност е между 2.67 и 2.73% годишно.

Тук обаче има една важна подробност. Емисията наистина е 10 години и половина, но новите ценни книжа са от преотваряне на облигации пуснати за пръв път през 2016-а така че до падежа им на 27 юли 2026 остават около три години и десет месеца.

Министерството на финансите официално поиска първото плащане по Плана за възстановяване

Министерството на финансите официално поиска първото плащане по Плана за възстановяване

Искането включва 22 етапа и цели, свързани с изпълнението на 18 реформи и инвестиции

С други думи Министерството на финансите ще предложи на купувачите инвестиция със срок от три години и десет месеца, която ще им носи годишна лихва от 2.25 процента. Вярно е че лихвата е едно, а реалната доходност съвсем друго и последното е по-съществено за пазара.

Купувачите могат да предложат за облигациите по-висока цена от номинала и тогава доходността, която ще получат ще е по-ниска от лихвата. Но могат и да предложат цена по-ниска от номинала, заради увеличена оценка за риска на икономиката, и тогава доходността ще е по-висока. Аукционът на 19 септември ще покаже каква е истината.

Важното е че увеличаването, засега макар и с малко - 200 млн. лева, на държавния дълг с лихвени плащания и то доста високи на фона на почти нулевите лихви с които бяхме свикнали, натоварват директно бюджетните разходи, които и без това са доста раздути.