Федералният резерв на САЩ е все по-сериозен по отношение на цифровия щатски долар, съобщава CNN Business. Той се смята за сигурна, подкрепена от централната банка дигитална валута, която може да създаде по-ефективна платежна система и да разшири финансовите услуги за американците, които са били недостатъчно обслужвани от традиционните банки.

"Днес скоростта, с която потребителите и фирмите могат да получат достъп до средствата си след плащане, може да варира значително, докато напредъкът в технологиите и цифровият долар могат да променят коренно начина, по който се извършват разплащателните дейности", коментира представителят на Федералния резерв Лаел Брейнард

Коментарите идват само няколко дни, след като председателят на Федералния резерв на САЩ Джеръм Пауъл обяви, че това лято централната банка ще публикува документ, в който се излагат ползите и рисковете, свързани с дигиталния долар.

Въпреки че криптовалутите като биткойна са цифрови, цифровата валута на централната банка би била коренно различна от настоящата криптовалута, тъй като тя все още ще бъде контролирана от централна банка, а не от децентрализирана компютърна мрежа.

Според финансови експерти, "новите форми на частни пари" могат да добавят рискове към финансовата система и потенциално да подкопаят защитата на потребителите.

"За разлика от тях, дигиталният долар ще представлява нов вид пари на централната банка, емитирани в цифрова форма за използване от широката общественост", заяви Брейнард.

В същото време централната банка на Китай пуска собствени цифрови юани, докато предприема репресии върху добива и използването на криптовалути в своите граници.

Пандемията не само ускори миграцията към дигитални плащания, но също така подчерта значението на достъпа до навременни и сигурни финансови транзакции.

"По време на пандемията бяха нужни седмици, за да се разпределят освобождаванията от плащания под формата на предплатени дебитни карти и чекове на американските домакинства, които не са разполагали с актуална информация за банковата сметка в Службата за вътрешни приходи. С цифрова валута тези помощи могат да бъдат разпределени "по-бързо, евтино и безпроблемно", допълват представители на Федералния резерв.