Представете си, че между 2% и 5% от вашите годишни доходи идват от криминални активности, но вие ги представяте пред близките си като пари от наскоро започнало бизнес начинание. Всъщност, точно това се случва в глобалната икономика - по официални данни на Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC) всяка година биват изпирани средства от криминални дейности в размер между 715 милиарда и 1.87 трилиона евро, което се равнява на между 2% и 5% от глобалния брутен вътрешен продукт. За сравнение: икономиката на Италия през 2022 година е произвела по-малко.

Дефиницията за прането на пари го описва като нелегален процес за правене на голямо количество пари от нелегални източници като продажбата на наркотици например, които по-късно биват осчетоводени или "изпрани" чрез легални бизнеси. И тук идва място за нещо, което ще изненада мнозина - вече има и дефиниция за поне частичното разрешаване на този световен икономически и социален проблем: разследващ анализ или Decision Intelligence.

Какво представлява разследващият анализ (Decision Intelligence) и как помага на организациите да извлекат правилните заключения от обработката на данни?

Разследващият анализ издига на много по-високо ниво обработката на данни, така че те да стават едновременно по-разбираеми и с по-голяма стойност за всяка организация, която го прилага. Можем да дадем пример с UNODC - основните предизвикателства в процеса на борба срещу изпирането на пари са редица и всички те са свързани с обработката на данните.

Едно от тях е трудната обработка на резултатите и съответно извличането на правилните заключения от тях, както и недостатъчното време за разследване на следи. Друг недостатък е изключително високата честота на допускане на грешки от типа на фалшиви положителни резултати за извършена нелегална транзакция - иначе казано "фалшива тревога" (често те са 90-95% от сигнализираните случаи).

Cognyte: Един ден от живота на DevOps инженер, работещ в сферата на разследващия анализ

Да прекараме един ден с DevOps инженер, който работи в сферата на разследващия анализ

Задачите на екипа са сложни и разнообразни, но помагат на службите по света да залавят терористи и престъпници

Тези няколко предизвикателства правят изключително трудно за звената за финансово разузнаване да разграничат кога наистина трябва да се намесят и кога трябва да насочат усилията си към друг случай, а този избор понякога може да се окаже от стратегическо значение.

Така вместо да се фокусират само върху една транзакция, открита "случайно" поради грешна стъпка от страна на престъпниците, разследващите могат да разглеждат цяла последователност от събития, извлечени чрез множество източници на данни, в хронологичен, географски и ситуационен контекст.

Софтуер за милиарди долари, който разработват и българи

Затова Decision Intelligence, като част от иновациите на изкуствения интелект и машинното обучение, комбинира множество технологии, като сливане на данни, машинно обучение и изкуствен интелект, както и инструменти за визуализация на събраната информация. В световен мащаб по различни пазарни данни разработвания софтуер, свързан с борбата с прането на пари, възлиза на 1.77 милиарда долара.

Благодарение на тези интелигентни софтуерни платформи, разследващите организации биха могли автоматично да сливат, обогатяват и анализират информация от практически всякакъв източник на входни данни. По този начин се постига цялостна гледна точка, обобщено заключение върху всички съответни данни, извличат се иначе скрити прозрения и става възможно генерирането на решения. Това позволява на екипите за разследване да се фокусират върху най-важните транзакции, да оценяват рисковете по-точно и да разрешават случаи по-бързо.

Един от лидерите на този глобален пазар е компанията Cognyte, която вече има утвърдени екипи и в България. Иначе казано, български IT експерти работят по софтуерни проекти, свързани именно с разследващия анализ. В този ред на мисли не са много организациите, особено у нас, които могат да предложат придобиването на технологична експертиза в тази посока. Така че ако искате да съчетавате създаването от една страна на модерни технологични решения, а от друга тези решения да подпомагат преодоляването на част от световните проблеми, можете да погледнете отворените позиции.