Общо 1,600 милиарда евро под формата на заеми са получили над 8000 компании в България чрез кредитни линии на Българската банка за развитие (ББР) от създаването на финансовата институция през 1999 година досега, като 1000 от тези фирми са били стартиращи. Гарантираните кредити за дружествата в страната са в размер на 900 милиона евро. 

В тази сметка влизат 7000 малки и средни предприятия (МСП), които в резултат на получените заеми са успели да привлекат инвестиции в размер на 650 милиона евро. 

Това стана ясно от информация, представена в рамките на откриването на международен форум на ББР, провел се днес в София. Целта на събитието е да бъдат обсъдени алтернативите за осигуряване на по-голяма подкрепа от страна финансовия и публичния сектор за изпълнението на инфраструктурни проекти. Сред основните теми на форума бяха и възможностите за по-ефективно използване на средствата по плана "Юнкер" на Европейската комисия (ЕК).

Обект на дискусиите бяха още възможностите за съвместни проекти с цел по-добра свързаност на Балканите, насърчаване на износа, иновациите и чуждестранното участие в разширяването на инфраструктурата в региона.

"Целта на ББР е да инвестира в обществено-икономическото развитие на страната, без да се стреми към максимална печалба, но въпрети това имаме добри финансови резултати, най-висок рейтинг за българска банка и привличане на сериозен ресурс от водещи чуждестранни институции", заяви председателят на УС и директор на финансовата институция Стоян Мавродиев по време на откриването на събитието.

По неговите думи целта на форума е да се работи за по-доброто партньорство на държавите членки от Европейския съюз (ЕС), както и за поставяне на фокус върху страните от Западните Балкани.

Мавродиев е на мнение, че България трябва да използва председателството на ЕС, за да акцентира върху синергията между европейските средства, плана "Юнкер" и ресурсите на националните банки за развитие.

"Няма друга алтернатива за нашия регион освен свързаността, инфраструктурното развитие и европейската перспектива на държавите", заяви от своя страна министърът на икономиката Емил Караниколов по време на събитието.

"На Балканите е нужен стратегически инвестиционен план, който да обедини ресурсите за реализиране на важни проекти", допълни Караниколов.

По думите на министъра най-голямото препятствие на Балканите е липсата на свързаност между държавите. Според него решението на този проблем е в по-добрите пътища, ж.п. и газова инфраструктура, както и електрическа връзка.

Според министъра на икономиката Емил Караниколов това, което пречи на балканските държави, е липсата на свързаност помежду им. "По-добри пътища, железопътна инфраструктура, газова и електрическа връзка - това ще сближи хората и ще доведе бизнеса", заяви министърът.

На събитието присъства още председателят на Европейския фонд за стратегически инвестиции Герасимос Томас. По неговите думи структурата ще продължи да инвестира в инфраструктурата, малките и средните предприятия и иновациите. Важен стълб остават и структурните и кохезионните фондове.

"Очакваме още по-активно участие от мрежата от национални банки за развитие в прилагането на инвестициите. В партньорство с Българската банка за развитие частните производители могат да бъдат подпомогнати и да постигнат много", заяви Томас.

Общо 274 милиарда евро са били отпуснати от Фонда за подкрепа на вече реализирани проекти. По думите на Томас България е сред десетте страни с най-добро усвояване на средства.

В рамките на събитието ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между национални и международни банки за развитие в региона.