IT и аутсорсинг са приоритетните направления, по които работи Българската агенция за инвестиции при търсенето на контакти с американския бизнес. Това стана ясно от интервю на нейния директор Богдан Богданов за БТА.

"Все повече американски компании търсят алтернативни локации за развитие на своя бизнес в Европа, особено с влошената в момента геополитическа обстановка, те търсят алтернативни локации за релокиране на техни компании и най-вече локации, от които могат да обслужват своите клиенти в Европа, и локации, в които има необходимата експертиза, свързана с европейско законодателство, а България в момента успешно се позиционира в района", отбеляза той.

Преките чуждестранни инвестиции у нас минаха предкризисните си нива през 2021 година

Преките чуждестранни инвестиции у нас минаха предкризисните си нива през 2021 година

Българската промишленост привлече почти половината преки чуждестранни инвестиции

Представянето на България като инвестиционна дестинация ще стане на две конференции - такава със стартъп/IT насоченост в централата на акселератора Plug&Play в Сънивейл, Калифорния и такава с акцент върху индустрията в Портланд, Орегон. Допълнително са предвидени срещи с производители в сферите на машиностроенето, енергетиката, производството на прецизна механика и електроника и др.

САЩ са един от по-големите инвеститори в българската икономика, като данните на БНБ показват, че инвестициите на US компаниите само през миналата година са близо 1,8 млрд. лева, а Американската търговска камара отбелязва в свои анализи, че всъщност са даже значително повече заради парите, които влизат у нас през подразделения, регистрирани в други европейски държави.

Инвестиции за над 2 млрд. лева ще разкрият 4500 работни места, ето в кои региони на страната ще изникнат нови заводи

Инвестиции за над 2 млрд. лева ще разкрият 4500 работни места, ето в кои региони на страната ще изникнат нови заводи

Намирането на терени е един от сериозните проблеми на големите потенциални инвеститори в България

В същото време, наблюдатели и представители на американския бизнес у нас коментират, че потенциалът на нашата страна е значително по-голям, но той се ограничава от липсата на кадри, корупция, неефективна съдебна система и непрозрачни обществени поръчки. "От изключителна важност е да дадем ясен сигнал, че въпреки моментната политическа нестабилност, ние сме наясно с приоритетите ни за развитие. А те са свързани с привличане на нови инвестиции в сектори с висока добавена стойност и завършване на наложителните законодателни промени", коментира в тази връзка Богдан Богданов.

Той признава, че "не можем да се похвалим със значими инвестиции на американски компании в България през последните години, така че имаме доста работа, за да върнем доверието в България и да имаме нови успешни инвестиции, като Sensata, например".