Бензиновите и дизеловите автомобили струват доста солено на европейските граждани.

Според нов доклад на Европейския алианс за обществено здраве общите разходи, свързани със замърсяването на въздуха и включващи, както отражението върху здравната система, така и икономическите загуби, са нараснали до 66,7 милиарда евро през 2016 година.

Според данните 83% от таза огромна "цена" са свързани със замърсяванията, причинени от превозни средства на дизел. Техният негативен принос е в размер на грубо 55,6 милиарда евро.

От тях разходите, идващи от употребата на личните дизелови автомобили, е малко над 20 милиарда евро. Що се отнася до бензиновите превозни средства там сумата е 11,1 милиарда евро, сочат изчисленията.

Infographic: Diesel Pollution Costs European Taxpayers Billions  | Statista You will find more infographics at Statista

В доклада се посочва, че общите разходи от замърсяването на въздуха за България са в размер на 778 милиона евро, като причинените от дизеловите автомобили са в рамките на 459 милиона евро, а от бензиновите - 266 милиона евро.

От организацията посочват, че тази сума би била достатъчна да се обучат 15 000 медицински сестри или 15 000 доктори, както и да се изградят три средноголеми болници в страната.

Според данните с въвеждането на мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха страната ни може да спести 139 милиона евро до 2030 година.

Снимка 391959

Източник: epha.org