Най-много от всички в Русия заработват финансистите. Техните заплати са два пъти по-големи от средните за страната. Най-ниско платени са работниците в хотелите и общественото хранене, чийто заплати са два пъти по-ниски от средните в Русия.

До тези изводи са стигнали експертите на аналитичния център НАФИ. Те са направили статистически обзор на основните показатели на пазара на труда в Русия през първото шестмесечие на тази година. В него е анализирано равнището на заплащане по икономически сектори и федерални окръзи на страната, пише "Российская газета".

Номиналната средна заплата в Руси за полугодието е била 42 521 рубли. Или 36 993 рубли след приспадането на подоходния данък. (Днешният референтен курс на Централната банка на Русия е 65,72 рубли за долар и 75.57 рубли за евро - бел. ред.)

В доларов еквивалент средната работна заплата в страната е нараснала с 46 долара в сравнение с тази през 2017 година.

Къде в Русия заплатите са най-големи и къде най-малки?

Къде в Русия заплатите са най-големи и къде най-малки?

Най-много получават в северните райони, в Москва и във въздушния транспорт

Най-високи средни заплати са получавали работещите в Централния и Далекоизточния федерални окръзи - съответно 53 406 и- 52 759 рубли. Трето място по ниво на заплащане е Северозападния федерален окръг - 48 654 рубли.

Най-малко на хората плащат в Северен Кавказ - 26 251 рубли, както и в Южния и Приволжския федерални окръзи - съответно 30 703 и 30 882 рубли.

По икономически сектори най-много заработват, работещите във финансовата сфера - 87 991 рубли, два пъти повече от средната месечна заплата за Русия.

След тях следват заетите в сферата на добива на полезни изкопаеми и информационно - комуникационния сектор - 70 839 рубли.

Какви заплати вземат руснаците?

Какви заплати вземат руснаците?

Къде са най-ниски и къде най-високи?

Най-ниско е заплащането в такива сектори като хотелиерството и предприятията за обществено хранене. Там средната заплата е 25 842 рубли. Селското и горското стопанство, риболовът също са сфери с доста под средното заплащане на труда в страната - 28 251 рубли. Заетите във водоснабдяването и канализацията, събирането и преработката на отпадъците и някои и други комунални дейности взета средно по 30 519 рубли месечно.

В аналитичния обзор се отбелязва, че работната заплата на заетите в предприятията с държавна и частна собственост се различават средно 1,5 пъти в полза на частните компании.