Искате ли да научите всичко за психологията в инвестирането и поведенческите финанси? Ако отговорът е "Да", то мястото е форумът "Силата на инвестициите", който ще се проведе на 19-ти октомври в хотел InterContinetal в София, а лекторът - д-р Боян Иванчев, основоположник на невроикономиката в странати ни.

По време на специално предвиден Workshop, след основната програма на събитието, Иванчев ще говори за възможностите, които предлагат поведенческите финанси.

Той е автор на първата българска книга за поведенчески финанси "Всеки може да инвестира успешно ако избегне илюзиите и ирационалното поведение", както и на "История на българския капиталов пазар 1862-1948 г.

Иванчев разработва нова теория за парите публикувана от Emerald publshing "Postmoney theory: value function in the domain of postmoney". Към момента е съветник на голяма корпорация.

За експертизата на д-р Иванчев, говори и фактът, че на 22 септември, той е поканен да изнесе лекция в Лос Анджелис с тема: "Duration Disparity in Losing versus Winning Forex Trades: Evidence from Individual Traders' Behavior", на годишната конференция на Academy of Behavioural Finance & Economics - водеша организация в областта на поведенчески финанси и невроикономика. До момента друг българин не е изнасял лекция на този форум по тематиката на поведенческите финанси.

За поведенченски финанси в България се говори сравнително отскоро. Но новото направление бързо набира скорост, като ползва приоми от когнитивната психология и благодарение на практически експерименти дава отговор на въпроса защо ирационалните решения водят до повтаряеми и систематични грешки и как ставаме роби на ирационалните психологически склонности.

"Стандарната икономическа теория твърди, че хората са рационални. Нестандартните икономисти т.е. представителите на поведенческта икономика и финанси доказват, че homo economicus съществува само на теория.

Ние сме непрекъснато подвластни на психологически склонности, които ако не се познават, водят до систематични грешки и в крайна сметка до загуби. Чрез поведенческите финанси се обяснява защо хората вземат ирационални решения и защо те водят до систематични грешки и финансови загуби. Една от най-известните и изследвани психологически склонности е свръхувереността, че знаеш кое е най-правилното решение. Тя е характерна за всички хора, но за кариерата на мениджърите понякога може да бъде фатална.

Ще ви дам пример с главен изпълнителен директор, който счита компанията си за подценена. Поради тази причина решава, че няма да емитира акции. Обяснението му е, че трябва да ги предлага на много високи цени, които пазарът няма да поеме. Вместо това, директорът предпочита да финансира дейността на компанията си от вътрешна ликвидност, а това автоматично ограничава хоризонта за развитие", казва в едно от многобройните си интервюта д-р Иванчев.

Запазете своето място в Workshopa (с намалена цена за ограничен период от време) и ще научите отговора на въпроси като:

• Как да преодолеем ирационалното поведение, за да постигнем по-голям икономически ефект от вземането на решения?

• Има около 100 психологически склонности, които влияят на нашето икономическо поведение. Кои са най-важните сред тях и как да ги контролираме?

• FOMO ефекта и разрушителните му последици, когато инвестираме и вземаме управленски решения.

• Какви са психологическите склонности в процеса на вземане на инвестиционни решения във фирмата?

• Всеки може да инвестира успешно - но какво трябва да знаем, за да го правим?

Форумът "Силата на инвестициите" се осъществява с подкрепата на: Concord Asset Management, Fibank, Telematic Interactive, UniCredit Bulbank, "Инвестбанк" АД