Цените на имотите се повишиха сериозно през последните две години, като спокойно може да се каже, че добавиха над 20% към нивата си. Това обаче само по себе си не бива да е достатъчен мотив, за да ви накара да прибегнете към покупка на имот.

Не забравяйте, че покупката на недвижим имот най-вероятно ще е най-голямата покупка, която ще направите през живота си. Поради тази причина тя трябва да е направена мотивирано, информирано и максимално внимателно.

Абстрахирайте се от цените на имотите и тяхното движение. Това, че жилищата са поскъпнали с 20% през последните две години, не означава, че ще продължат да поскъпват със същите темпове и през следващите години!

Не се поддавайте на спекулациите на имотните брокери и строителните предприемачи, че сега трябва да си купите имот на всяка цена, защото "видите ли имотите ще поскъпнат с още 20% през следващите две години"... Да, това може и да се случи, но няма да е без да сме станали свидетели на реален ръст на доходите и икономиката поне със същите темпове. Защото цените на жилища зависят от много фактори и не са изолирани в рамките само на търсенето и предлагането (и спекулирането).

Освен това всички видяхме какво може да се случи, когато ръстът в цените на недвижимата собственост "изпревари себе си" и стане прекомерен (за справка погледнете към кризата от 2008-ма година и периодичните кризи на почти всеки десет години).

Сега ще ви посоча няколко фактора, които в много по-голяма степен да предопределят дали сте готов да станете собственик на недвижим имот извън пределите на ръста в цените.

1. Заделили сте достатъчно за първоначална вноска

Да имате спестявания в размер на препоръчваните от експертите минимум 20% от стойността на имота е критичен фактор особено за българите. Причината - лихвите по ипотечните кредити у нас, въпреки понижението си през последните години, продължават да са едни от най-високите в ЕС. Свидетелство за това е рекордния лихвен спред и рекордните печалби на банките у нас.

Казано с други думи, колкото повече сте спестили, толкова по-малък "скъп кредит" ще ползвате. А лихвите могат да добавят сериозно към крайната сума, която ще ви излезе покупката на имот.

2. Знаете точно какви са възможностите ви и какво можете да си позволите

При покупката на недвижим имот едно от най-важните неща е да имате реална представа не само за нуждите, но и за възможностите си. Важно е да гледате имоти, които да отговарят на вашите възможности и да не ги надхвърлят.

Ако прецените, че цените на имотите в момента са такива, че не можете да си позволите жилище по вашите нужди, то не бива да правите покупката и да изпадате в състояние на "свръхзадлъжнялост".

Защото, ако си купите имот с теглене на ипотечен кредит, по който вноската е по-голяма от 40-50% от вашия месечен доход, то сте в сериозен риск да не можете да си покривате задължението (според кредитни експерти).

3. Нямате други значителни задължения, получили сте предварително одобрение от банката

Както вече съм споменавал, преди да подходите към покупка на имот с ипотечен кредит, добре е да покриете всички останали задължения и да получите "предварително одобрение" от банката.

Това освен, че ще е добра оценка на вашето кредитно състояние, ще ви помогне да насочите всичките си усилия към търсене на подходящ имот на "добра цена". И в допълнение, няма да изтървете (заради липса на подсигурено финансиране) някоя страхотна оферта на имотния пазар, каквото се случва относително рядко.

4. Имате и фонд за спешни нужди

Освен да сте заделили достатъчно за първоначална вноска, добре е да имате и спестени средства във фонд за "спешни нужди". Това ще ви даде спокойствие, че ако нещо се случи с работата ви и временно останете без доход, няма да ви бъде отнет имота от банката.

5. Не планирате да се местите през следващите десет години

Покупката на имот не е особено "смислена", ако не планирате да се задържите там, където живеете - поне 8-10 години. В противен случай животът под наем може да е по-разумно и изгодно от финансова гледна точка решение, когато се включат всички разходи по придобиването и продажбата на един имот. Особено ако то се извършва с кредит.

6. Нямате планирани големи разходи в близко бъдеще

Добре е да помислите дали ще имате значителни разходи в следващите 5-10 години, преди да прибегнете към покупка на имот. Това може да включва подпомагането на децата с разходите за колеж или по-сериозни медицински интервенции...

7. Контролирате финансите си

Важно е преди да подходите към тегленето на ипотечен кредит да сте сигурни, че финансите ви са в пълен ред и напълно сте ги овладели. Имате бюджет, който е реалистичен и ви позволява да заделяте не повече от 40-50% от дохода си за ипотечната вноска.

8. Искате да купите имот, ръководен от правилни мотиви

Много са важни причините, поради които искате да закупите имота. Сред най-добрите от тях са - необходимост от повече пространство, защото броят на членовете на семейството ви се е увеличил.

Не гледайте на имота само като на инвестиция. Защото тази инвестиция първо, носи в исторически план доход не много по-висок от инфлацията. И второ, често е свързана с много необходимо време и енергия за нейното управление.