През последните години имотният балон в САЩ, а и в много други части на света, доведе до покачване на цените на жилищата, което от своя страна породи поскъпване и на наемите. В последното си изследване Joint Center for Housing Studies към Harvard University изчислява какви са реалните параметри на ценовия растеж.

Анализът показва, че почти 11 млн. души, които възлизат на 25% от всички наематели на жилища в страната, трябва да отделят над 50% от месечния си доход, за да обслужват плащането на наетите жилища към 2018 г. За последните 17 години броят на обременените в изплащането на наемите си (дефиницията за които включва хора, разходващи над 30% от месечния си доход), е нараснал с 6 млн.

Сегментът на световния имотен пазар, който ще нарасне до $158 милиарда до 2024-а

Сегментът на световния имотен пазар, който ще нарасне до $158 милиарда до 2024-а

Очаква се, че собствениците харчат $19,4 милиарда за системи за сигурност през настоящата година

Предвид общия растеж на разходите за наеми и на дела на хората, които плащат над 50% от доходите си само за да имат наемен имот, не е учудващо, че най-бедните домакинства са в най-тежка ситуация. В квинтила на жителите с доходи до 15 хил. долара делът на обремените е 72%, като през последните няколко години е нараснал с 4 процентни пункта.

Именно представителите на тази категория, особено от малцинствата, са застрашени в най-голяма степен от това да бъдат принудително изведени от наетите жилища. Сред домакинствата с доходи под 30 хил. долара, процентът афроамериканци, заплашени от това, е 4%, колкото е и в следващия квинтил. Втората позиция, независимо от равнището на доходите, се пада на испаноговорящите.

Възстанови ли се имотният пазар след спукването на последния балон?

Възстанови ли се имотният пазар след спукването на последния балон?

Все още тежат проблеми, генерирани в средата на предходното десетилетие

Във втория доходен квинтил - на домакинствата с постъпления между 15 и 30 хил. долара - делът на обремените е 43%, като именно в тази категория нараства най-скоростно. Неговото покачване е от 13 процентни пункта между 2001 и 2018 г. Единствено в категорията на най-заможните съотношението на затруднените се понижава в анализирания период.

Същевременно основният двигател на пазара на наемни имоти с богатите домакинства - тези, чиито доходи възлизат на поне 75 хил. долара годишно и които съставляват последния квинтил на доходното разпределение. Данните показват, че на тях се дължат 75% от растежа на имотите за последните осем години.

"Нарастването на дела на обремените от плащането на наемите си съвпада с продължаващия спад на евтините обяви за имоти", посочват в изследването. "Докато подобряването на икономиката спомогна за повишаване на дела на домакинствата със средни доходи (които са дефинирани като тричленно семейство годишни доходи между 42 и 135 хил. долара), техният брой все пак изостава зад темпа на покачване на наемите."

Как властите в Ню Йорк доубиват имотния пазар с регулации

Как властите в Ню Йорк доубиват имотния пазар с регулации

Сделките на него са се сринали с 40% за 2019 г.

Част от причините, довели до феномените, наблюдавани от анализаторите, включват увеличаването на данъците и регулации върху имотите, които пречат на тяхното поевтиняване.