Много се говори за повишението на пенсионната възраст. За съжаление, това е нещо неизбежно, което се наблюдава и в развитите страни. За успокоение, имайте в предвид че ситуацията в развитите страни преди 100 години е била далеч по-лоша.

През 1 900-та година например, средната очаквана продължителност на живот (при раждане) е била 47 години, докато хората са се пенсионирали едва на 76 години.

Започва постепенно понижение на пенсионната възраст, за да стигне тя до 64 години в развитите страни през 2010-та година, при дъно от 63 години през първото десетилетие на настоящия век.

В условията на значителното понижение на пенсионната възраст през последните сто години - от 76 на 64 години, очакваната продължителност на живот е нараснала от 47 на 79 години, което сериозно затормозява пенсионните системи.

Ако мислите за подсигуряване на старините си, нещото от което трябва да започнете е, колко средства ще трябва да сте спестили, до навършване на пенсионна възраст, за нормален живот след това?

Има няколко подхода, за да отговорите на този въпрос...

Първият съвет на експертите, е да имате поне осем годишни заплати (от активния си трудов живот непосредствено преди напускане на пазара на труда), когато се пенсионирате. Тоест, ако сте приключили с годишна заплата от, да кажем, 15 000 лева, е добре в спестовната си пенсионна сметка да имате сумата от поне 120 000 лева.

Друг подход, да определите колко средства са ви нужни, когато се пенсионирате, е на база на заместването на годишния ви доход от последната година, преди пенсиониране. Съветите тук са, да заместите поне 80% от дохода си на година.

Или, ако сте изкарвали 15 000 лева преди да се пенсионирате, то за да живеете нормално, е добре да не падате под доход от 12 000 лева на година. А при очаквана доходност от 5% на година, за подобна сума, ще ви е нужен заделен капитал от 240 000 лева (два пъти повече от спомената сума от 120 000 лева).

Ако 240 000 лева ви се струват твърде амбициозна сума и искате със 120 000 лева да изкарвате по 12 000 лева на година, то ще трябва да реализирате годишна доходност от 10%, което е точно толкова, колкото е била дългосрочната доходност на щатските индекси. Друг широко популярен метод за определяне на сумата, която трябва да сте спестили преди пенсиониране е правилото на "четирите процента". Според него, за да ви стигнат пенсионните спестявания за период от 30 години, то през първата година не бива да теглите повече от 4% от спестената сума, а през всяка следваща - 4-те процента се повишават с размера на инфлацията от предходната година.

При положение, че 4% са 12 000 лева (80% от дохода ви преди да се пенсионирате), то в сметката си ще трябва да имате спестени 300 000 лева.

Когато се говори, че е добре да пестите за пенсиониране възможно най-рано, често се забравя да се посочи един основен мотив за това - инфлацията. Ако средствата ви не се капитализират и не ви носят доход с времето, то тяхната покупателна способност, най-вероятно ще бъде "изядена" от инфлацията.

Знаете ли на какво се равнява инфлация от 3% в дългосрочен план? За 24 години, подобна инфлация намалява стойността на парите на половина. Т.е. ще са ви нужни два пъти повече средства, за да поддържате същия стандарт на живот, след посочения период.

И докато, всеки сам ще определи каква сума ще му е необходима, за да се чувства спокоен, в зависимост от начина си на живот, ето малко конкретни цифри, които могат да ви помогнат в поставянето на по-конкретни цели за спокоен живот след пенсиониране, давани от финансовите експерти:

В 20-те години

Опитайте се да заделяте 20-25% от брутния ви доход. В тази сума могат да се включват и разходите по задълженията, които имате.

Просто бъдете сигурни, че разходите ви за живот не превишават 75% от брутния ви доход.

До 30 години

Добре е като цел да сте си поставили да имате спестени поне годишния ви доход.

До 35 години

Добре е да сте спестили двугодишния си доход.

До 40 години

Добре е вече да сте спестили тригодишния си доход от заплати.

До 45 години

Трябва да имате спестени четири годишни заплати.

До 50 години

Спестяванията ви трябва да са в размер на пет пъти годишния ви доход.

До 55 години

Трябва да имате шест годишни заплати.

До 60 години

Седем годишни заплати

До 65 години

Осем годишни заплати.

Приятно пенсиониране!