Пенсионните фондове в България вече са наваксали и компенсирали временните спадове на натрупана доходност, отчетени през първото тримесечие на годината в следствие на ефектите върху световните и българските капиталови пазари от коронавируса. Това стана ясно по време на пресконференция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Ръст по време на пандемия

Според предоставените от БАДДПО данни, нетните активи на частните пенсионни фондове нарастват с 854 милиона лева към второто тримесечие на 2020 година, което представлява ръст от 5.7%. Тези активи включват напрактика всички частни пенсионни сметки, които към средата на годината възлизат на 4 786 235 броя. Така общо събраните от българите пари за втора пенсия възлизат на 15 милиарда и 839 милиона лева.

Първото тримесечие се превърна в най-тежкото в историята за американските пенсионни фондове

Първото тримесечие се превърна в най-тежкото в историята за американските пенсионни фондове

Въпреки възстановяването на борсите, второто не се очертава като много по-добро

Най-висок е ръстът на средствата при задължителните за всички родени след 1960 година универсални пенсионни фондове (УПФ), към които в периода 01.04-30.06 са добавени 753 милиона лева, равняващи се на 5.92% ръст. При професионалните фондове (ППФ) увеличението е с 51 милиона лева (4.41%), а при доброволните (ДПФ) - с 50 милиона лева (4.53%).

Обратно към положителната доходност

Ръст се отчита не само при активите, но и при доходността на пенсионните фондове. Заради срива на световните пазари в следствие а пандемичната криза през месец март, последван и от сериозен спад на българската фондова борса, доходността на пенсионните сметки мина през първото тримесечие на годината в отрицателна територия. Три месеца по-късно обаче доходността отново е положителна, като от БАДДПО отчитат 3.09% ръст на годишна база през второто тримесечие при универсалните фондове, 2.50% при професионалните и 3.44% при доброволните.

"Положителното развитие се дължи както на по-спокойната пазарна среда и възстановяване на световните финансови пазари, така и на активните действия, предприети от пенсионно-осигурителните дружества чрез прилагане на подходящи инвестиционни подходи, стратегии и методи", обясняват в свое становище от БАДДПО.

Българите продължават да избират частните пенсионни фондове пред държавната НОИ

Българите продължават да избират частните пенсионни фондове пред държавната НОИ

Активите на пенсионните дружества нарастват значително

Казано по друг начин, фондовете са намалили значително по-рисковите експозиции, които обаче в спокойни пазарни времена носят по-висока доходност, за сметка на по-консервативни инструменти като банкови депозити в банките-попечители.

2020 година няма да бъде като 2019-а

Добрите резултати през второто тримесечие на годината надали обаче ще успеят да компенсират така доходността, че тя да повтори миналогодишните нива. По данни на регулатора в лицето на Комисията по финансов надзор през 2019 година постигната доходност от УПФ възлиза на 6.49%, от ППФ на 5.81% и от ДПФ от 6.48%.

Ето защо тук е мястото да се каже, че капиталовото пенсионно осигуряване работи успешно с дългосрочен хоризонт, а не с тримесечни резултати. Така според изнесените данни на БАДДПО за последните 15 години, откакто се изчислява цена дял, постигната нетна доходност от всички фондове надминава 50%: универсалните нарастват с 54.5%, професионалните с 52.57%, а доброволните с 53.39%.

В следващия брой на предаването Money.bg по телевизия Bulgaria ON AIR очаквайте интервю по темата с Даниела Петкова, член БАДДПО и председател на УС на ПОК "Доверие".