Смятате, че предстои нова финансова криза? - Не сте единствените. За възможна такава предупреждават и много други експерти, един от които е Джордж Сорос.

Сорос предупреди, че излизането на Великобритания от ЕС, може да постави началото на нова световна рецесия.

Неособено позитивни коментари бяха направени и от бившия ръководител на Фед - в лицето на Алън Грийнспан, който заяви, че "излизането на Великобритания от ЕС, идва в най-лошия момент, който той е наблюдавал в кариерата си." Имайте предвид, че Грийнспан е виждал много негативни неща в дългата си няколко десетилетия кариера.

Разбира се, освен потенциалното напускане на Великобритания от границите на ЕС световната икономика е изправена и пред много други заплахи и предизвикателства. Тук могат да се включат банковите проблеми в Италия, "дълговият балон" в Китай, политическата несигурност в САЩ и Европа и много други.

Въпросът е в какво можете да инвестирате в подобна несигурна среда при положение, че щатските индекси са при рекордни стойности, а сериозно се възстановиха от дъната си и европейските показатели.

В допълнение почти нулевите лихви по депозитите карат много от инвеститорите да търсят по-добри алтернативи за спестяванията си.

Ето поне две предложения накъде можете да насочите средствата си при очаквания за криза - към активи, които са слабо корелирани с движението на борсовите индекси:

  1. Земеделска земя в България

"Купувайте земя, вече не я произвеждат.", е казал Марк Твен и е напълно прав.

Ще започнем от един актив, който е много слабо корелиран със световните фондови пазари. А защо е важно това? - Защото световната икономика и различните инвестиционни класове активи са вече толкова свързани помежду си, че на инвеститорите може да им е почти невъзможно да се скрият в някой сектор или отрасъл в момент на пазарен срив.

Въпреки че земеделската земя забави сериозно ръста си през последните години, тя е една прекрасна инвестиционна алтернатива.

Освен слабо зависима от фондовите пазари земеделската земя у нас поскъпва трайно през последните десет години. И макар последните две-три години ръстът в цената й да се забавя, той все още е над 5% на година (това е между пет и десет пъти повече от масовите лихви по депозити в момента) и съпоставим с доходността от наеми на имотите.

В допълнение земеделската земя носи доход под формата на рента. Тази рента също превишава рекордно ниските лихви по депозити.

Разбира се, важно е как ще инвестирате в земеделска земя. Физическата покупка на земя не е особено удачна за индивидуалните инвеститори особено с по-малки по размер средства.

Когато парцелът е малък освен че разходите за покупка и прехвърляне ще изядат сериозна част от потенциалната доходност, той няма да е апетитен за арендаторите и потенциалните купувачи в бъдеще!

Подобна инвестиция (в малък парцел) е изключително нисколиквидна. Или казано по друг начин, няма да можете да я "осребрите", ако ви се наложи или желаете, поне не при цена, при която бихте продали, ако имате голям парцел.

Много по-лесно е, ако смятате, че земеделската земя ще поскъпва, да насочите средствата си към фонд, инвестиращ в земеделска земя. Този род фондове имат много предимства. На първо място, в него можете да инвестирате и по-малки суми пари, като ще имате експозиция към портфейл от големи по размер парцели. На второ място, фондовете поради мащаба на собствеността си, имат възможност да договарят много по-изгодни условия за отдаване на земята под аренда.

На следващо място, инвестицията ви е ликвидна, като можете да си я "приберете" във всеки един момент при нужда. И на последно място, можете да разчитате на дивидентна доходност, която почти е сигурно, че ще е значително по-висока от лихвите по депозитите в момента.

  1. Инвестиции в злато

Златото е добро за инвестиция като защита от потенциален срив на фондовите пазари. Въпреки че щатските индекси са близо до рекордните стойности, те много бързо могат да променят посоката си.

Историята сочи, че златото е единственият актив, представящ се добре при борсови сривове (поне в 50% от случаите). Така че ако искате да се застраховате или да избягате от спада в цените на активите, златото е сред малкото ви алтернативи.

Златото може да е спасението от лудостта на централните банки по света. В свят на рекордно печатане на пари и потенциален изход от голямата задлъжнялост на водещите правителства по света единствено с обезценка на дълговете (с инфлация) парите могат да се обезценят още, а златото да поскъпне невероятно.

В допълнение златото е ограничен ресурс. Според изследвания наличните му запаси ще бъдат изчерпани след двадесетина години. Един въпрос: Какво би се случило, ако в един момент всички искат да си купят злато?

Още един мотив за инвестиране в злато е фактът, че водещи централни банки на страни като Русия и Китай купуват злато, за да се диверсифицират от зависимостта си от щатската валута и щатските дългови книжа.

Ключов въпрос е дали ще се наложи връщането на златния стандарт отново. Това се е случвало три пъти в историята през 1914, 1939 и 1971 година. През 1977 година САЩ издава държавни облигации, деноминирани в швейцарски франкове, защото никоя страна не иска долари поне при такива лихви, каквито Фед бе склонен да плаща.

През 1998 година Уолстрийт спаси хеджфонд, за да спаси света. През 2008 година кризата тръгна от водеща щатска инвестиционна банка. А какво ли ни очаква през 2018 година?

Всяко следващо спасение на финансови институции става все по-голямо и по-трудно. А как се прави това - с монетарни стимули от централните банки по света.

Ако следващата финансова криза е по-голяма от предходната, то много е възможно опитите на централните банки да не са толкова успешни, колкото предходните. А какво ще означават подобни финансови кризи? Обезценка на долара и , разбира се, инфлация.

В среда на висока инфлация и изключителна обезценка на щатската валута напълно е възможно златото да достигне нови исторически рекорди, а защо не и психологическата граница от 10 000 долара?