Под натиска на защитниците на околната среда и сродните им организации, хайверът от рибата Белуга, която се среща в каспийско море и е застрашен от изчезване вид, може да бъде забранен. В САЩ вече действа подобна разпоредба на ограничаване на такъв вид внос.

Популацията на Белуга намалява прогресивно заради прекомерния риболов и замърсяването на водните басейни, пише в доклад на природозащитна организация. Изтеглянето на хайвера от пазара може да доведе до засиленото му търсене и да увеличи контрабандата, което е само половинчато решение.

Забраната на този продукт обаче отваря вратите пред един доста доходен и същевременно легален бизнес, практикуван вече в Европа и САЩ. Това са така наречените ферми за хайвер, които развъждат есетровите риби и добиват по специален способ ценните им яйца без да ги убиват.

Хайверът от Белуга е най-скъпия вид в света, чиято цена достига $3.50 на грам. До скоро се добиваше само от популацията на Белуга в Каспийско море, но все повече предприемачи започват да развъждат рибата в изкуствени басейни и така да произвеждат този хайвер.

Фирма занимаваща се с отглеждане на питомни белуги в САЩ, добива по около 3 тона хайвер на година и ги продава на цена по около $1.5-2.0 на грам.  Приходите за една година възлизат на около 6 млн. долара.  

Голяма част от продукцията на фермите се изкупува директно от луксозните ресторанти, а по-малка част от нея се консервира. Супермаркетите не са сред редовните клиенти, които купуват „жив" хайвер, тъй като има слабо търсене сред крайните потребители.

Рибите от които се добива хайвера не започват да го изхвърлят преди да навършат 15-25 годишна възраст, но това е валидно само, когато са в естествена среда. Когато са във фермите, живеят при много „по-меки" условия и започват да си хвърлят хайвера на възраст от 12 години.

Компания занимаваща се с добив на хайвер по изкуствен начин от Калифорния е започнала да продава продукцията си през 1996 г. От тогава до днес тя отглежда цели семейства с белуги и развива бизнеса си. Собственикът на фермата казва обаче, че трябва да минат още няколко години преди инвестицията да започне да носи печалби.

От скоро немска фирма от Североизточна Германия, също е навлязла в бизнеса с отглеждане на есетрови риби. Според собственика й, все по-малката продукция на хайвер от Каспийско море ще изстреля цената на луксозната стока, а предприемачите като него ще бъдат облагодетелствани. Цената на хайвера от неговата ферма е двойно по-евтин от този внасян от Русия.