Петилетка, дума от близкото минало, в Русия в най-близко бъдеще ще бъде заменена от „трилетка", играе с думите журналист от РИА Новости. Става дума за това, че руското Министерство на финансите за първи път в след-съветската епоха ще приеме бюджет за тригодишен период, 2008 - 2010.

В по-глобален смисъл става дума за отказ от стратегии - еднодневки и преход към нормално, средносрочно планиране. Както казват от руския Минфин, това е обичайната практика на всички развити страни. Министерският съвет за целта бе внесъл поправки в Бюджетния кодекс на РФ, според които промени основният финансов документ на страната ще се приема за три години напред.

Първият тригодишен финансов период е 2008 - 2010. Той трябва да бъде приет през юли 2007, а внасянето на проект в Държавната дума трябва да дойде в близките три месеца.

По думите на вицепремиера Александър Жуков, бюджетното нововъведение трябва да осигури връзката на разходите с ясни и разбираеми резултати от страна на министерствата и ведомствата. „Три години са по-добре от една, защото парите, оставащи в края на годината, ще преминават в следващата година, а няма да се губят" - коментира председателят на Комитета по бюджета на Федерацията.

Сенаторът Оганес Оганян изтъква, че подобно бюджетно планиране означава предвидимост за руската икономика, стабилност и възможност да се строят дългосрочни прогнози и освобождава от зависимостта от конюнктурните цени на нефта. В този смисъл като цяло руските анализатори макроикономисти подкрепят промяната.

Трябва да се отчете, че многогодишното бюджетно планиране (МБП) не е измислено от руснаците, а се практикува в много страни - Германия, Великобритания, Австрия, Канада, Австралия, САЩ. В последно време нараства интереса към МБП от страните на Източна Европа, в частност от Унгария и Чехия. Причините?

МБП представлява предварителна оценка на възможните разходи и приходи. Главното му достойнство е в това, че позволява да се предвиждат няколко години напред различни варианти на бюджетна и данъчна политика, да покаже какви ще са приходите и разходите на държавата в близките години, какво става с държавния дълг и обслужването му. Освен това всяко ведомство предварително ще знае обемите на финансиране.

Например, сегашната система в Русия не позволява на ведомство или на бюджетна организация ефективно да ръководи строителство на обекти: не може да се получат пари за три години напред и разходите да се разпределят самостоятелно според изискванията на променливата ситуация.

Като следствие бюджетната организация при заявяване нуждите за формиране на бъдещия бюджет в най-голяма степен е загрижена да не получи по-малко от предходната година, а за ефективност на разходите не става и дума.

А между другото в Австралия, Канада, Нова Зеландия и Великобритания финансовият план, предвиден за няколко години напред, се използва главно за засилване на прозрачността и ефективността при разпределяне на бюджетните пари. В Германия - за постигане на стратегическите цели на данъчната политика. Но и там главният резултат, който се цели с МБП, е финансовата стабилност.

В много държави многогодишния бюджет е плаващ - едновременно с бюджета за следващата година за утвърждаване от парламента се отправят разчетите за следващи години (по правило за 3 - 5 годишен период). Да кажем, че тази година е приет бюджетът за 2008 - 2010. През следващата се приема актуализиран бюджет за 2009 - 2011. Изгодата е ясна - стабилност и реализация на дългосрочните програми и корекции според нуждите.

В различните страни съществуват различни методики за разработване на МБП. Във Великобритания за разлика от Германия се разработва само един многогодишен план за разходите, а план за приходите се смята само за една година. Но на постъпленията се правят прогнозни оценки за четиригодишен период. На тази основа министерствата разработват многогодишните планове за разходите си. В Австрия средносрочният финансов план се разработва отделно, извън подготвянето на годишния бюджет

Прогнозите за няколко години напред са тънка материя, особено в графата приходи. В Австрия средносрочните оценки се коригират ежегодно. А в Германия това се случва всяко тримесечие. В Австралия и Нова Зеландия многогодишните прогнози на доходите се сравняват с многогодишните оценки на разходите. Това позволява предварително да се открие заплахата от бъдещи липси. Затова в почти всички страни МБП се изготвя паралелно с годишни бюджети, така че решенията на парламента да се основават на най-нови данни.