Националният омбудсман Гиньо Ганев се обърна с предложение към Главния прукрор и препоръка към министъра на икономиката и енергетиката за установяване законосъобразността на въведения платен контролно-пропускателен режим в курортен комплекс Слънчев бряг и настоя за предприемане на действия за неговата отмяна.

Оплакванията са, че достъпът на граждани, търговци, туристи и собственици на обекти, които влизат и излизат от курорта с мобилни превозни средства, е силно ограничен. Поставени са бариери на всички входно-изходни артерии и се издават ограничен брой пропуски срещу заплащане.

В жалбата е посочено, че с влизането в сила на Закона за туризма, министерското постановление, на базата на което е въведен платеният пропускателен режим на територията на курорта, е загубил значението си и срокът му на действие е изтекъл.

Другите основания на заповедта съгласно Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането също не съдържат разпоредби, които да подкрепят така въведения платен пропускателен режим за движението на МПС.

Според омбудсмана не е налице законово основание за въведените със заповедта суми за електронните магнитни карти, с които се осъществява влизането и движението на МПС на територията на комплекса, както и таксуването на промени в тези карти, съобщава News.bg.

Законът за устройство на територията определя „Слънчев бряг" като курортен комплекс, предназначен за обществено ползване, което предполага, че и пътищата следва да са отворени за ползване, независимо дали собствеността върху тях е частна.

От канцеларията на омбудсмана напомнят, че през 2003 г. Върховна касационна прокуратура определи за незаконосъобразно въвеждането на контролно-пропускателен режим на територията на курорта „Златни пясъци" от което и да е търговско дружество.