Германският бизнес у нас редуцира плановете си за наемане на нови служители, като при 19% от представителите дори се очакват съкращения. Това става ясно от ежегодното анкетно проучване сред членовете на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Соня Миклай (в жълто), главен управител на ГБИТК, представя резултатите от проучването пред журналисти

Източник: ГБИТК

Соня Миклай (в жълто), главен управител на ГБИТК, представя резултатите от проучването пред журналисти

Данните показват, че през 2024 година по малко фирми планират да назначат нови служители (25%), като в сравнение с 2023 година това е почти двоен спад в нагласите. Същевременно се увеличава броя на компаниите, които планират да замразят новите назначения.

Снимка 668360

Основните причини за тази тенденция са две: все по-скъпата и същевременно все по-трудно откриваемата свободна квалифицирана работна ръка. От проучването се вижда, че близо една трета от компаниите не са доволни от цената на работната ръка в страната, а онези, които са били доволни намаляват.

В същото време 55% от анкетираните представители на германския бизнес у нас посочват, че са много недоволни или по-скоро недоволни от наличността на квалифицирани кадри. Тази тенденция от своя страна води до увеличаване на разходите за труд при 38% от предприятията.

Снимка 668363

Ефектите от липсващата работна ръка са видими и в резултатите на бизнесите - над половината от тях декларират намаляване на планираните инвестиционни намерения за сметка на увеличаващите се разходи за труд. Също така се вижда, че все повече дружества са принудени да отказват допълнителни поръчки поради липсата на хора, които да ги изпълнят. Цели 45% заявяват, че прибягват и към намаляване на текущата дейност в производството или услугите - двата основни сектора, в които германските компании са ангажирани у нас.

Снимка 668365

Решение на проблема с работната ръка компаниите виждат основно в процесите по автоматизация/дигитализация, като 62% от извадката посочват това като предприемана мярка. Други 56% разширяват вътрешното обучение, но при този показател се наблюдава ясен спад - от 74% преди година. Спад има и при нагласите за увеличението на заплащането, като 45% от инвеститорите посочват подобни действия за сметка на 55% преди година.

Нов подход се търси в задържането на работната ръка в пенсионна възраст, която освен нужния опит често върви и с по-ниски разходи.

Снимка 668368

Всички данни от тазгодишното изследване можете да видите тук.