Нови изчисления показват, че във финансово изражение преките и косвени ползи за гражданите и бизнеса в България от влизането на страната ни в сухопътен Шенген ще бъдат в размер на до 1,3 милиарда лева годишно. Новината обяви министърът на икономиката и индустрията Петко Николов, цитиран от БНР.

"Приемането както на България, така и на Румъния в Шенгенското пространство пряко касае не само българския и румънския бизнес, но също така и всички компании от цяла Европа, които оперират в региона ни. Частичното приемане на България в Шенген е причина за икономически загуби не само за българския бизнес и граждани, но и за всички държави от региона и от ЕС", коментира Петко Николов.

Ще летим по нов начин от летищата в страната: Какво се променя за пътниците с влизането ни в Шенген

Ще летим по нов начин от летищата в страната: Какво се променя за пътниците с влизането ни в Шенген

Колко чакане по опашки ще си спестим?

Заради границите с Румъния и Гърция губим стотици милиони годишно

Според данни от доклад на Българската академия на науките, изготвен по искане на Министерството на икономиката и индустрията, преките загуби на България от наличието на сухопътните граници възлизат на 845,2 милиона лева годишно. В това влизат загубите за тежкия автомобилен транспорт и за производителите и износителите на стоки.

"Към тези загуби трябва да се добавят и пропуснатите ползи под формата на очаквани алтернативни приходи от използването на загубеното в престой време за допълнителна работа на тежкотоварния транспорт, което възлиза на 544,9 милиона лева", подчертава Николов.

Снимка 598987

Източник: iStock

Положителните резултати от присъединяването на България към Шенгенското пространство не са с еднократен ефект, а ще се засилват с все по-дълбоката икономическа интеграция между европейските държави, което означава, че всяко поредно отлагане на приемането на страната ни ще е причина за по-големи пропуснати ползи както за българската, така и за европейските икономики.

Министърът на икономиката Петко Николов направи изказването си по време на събитие, свързано с представяне на приоритетите на унгарското ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз.

Бойкот на австрийския бизнес заради "Шенген", има ли смисъл и до какво ще доведе

Бойкот на австрийския бизнес заради "Шенген", има ли смисъл и до какво ще доведе

Бизнесът у нас влезе в задочен спор