Прогнозата на работодателите в България за заетостта за второто тримесечие на 2019 година остава без промяна спрямо първите три месеца на година при 8 процента ръст, става ясно от редовното обзорно изследване на ManpowerGroup сред 622 компании в пет региона.

14 процента от дружествата планират да наемат още служителите, докато четири процента ще ги намалят. 77 процента не планират промени, а пет процента не са сигурни.

Кои сектори ще наемат най-много хора?

Секторите "Производство", както и "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" предвиждат най-голям ръст - +15% и +15%. Работодателите от сектор "Строителство" също очакват увеличение на работната сила с прогноза от +10%, докато прогнозата за сектор "Транспорт, складове и комуникации" е +9%. В същото време работодателите от три сектора планират да намалят заетостта и най-вече в сектор "Минно дело", където прогнозата е -4%.

В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане отслабват в шест от 10-те индустриални сектора. Значително намаление от 9 процентни пункта е отчетено в секторите "Земеделие, лов, горско стопанство и риболов" и "Строителство". Работодателите от сектор "Търговия на едро и дребно" отчитат спад от 8 процентни пункта, докато прогнозата на сектор "Минно дело" е по-слаба с 6 процентни пункта. В същото време плановете за наемане се засилват в два сектора, като се увеличават със съответно 5 и 4 процентни пункта в сектор "Производство" и "Транспорт, складове и комуникации".

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_18 Q1_19 Q2_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 11% 8% 8%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ 14% 7% -2%
СТРОИТЕЛСТВО 20% 19% 10%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА 4% 6% 6%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ 11% 14% 14%
ПРОИЗВОДСТВО 15% 10% 15%
МИННО ДЕЛО 8% 2% -4%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР 5% 1% -2%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ 5% 3% 2%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ 11% 5% 9%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 11% 13% 5%

В кои региони ще се наемат най-много кадри?

Всички пет региона предвиждат увеличение на работната сила през следващото тримесечие. Най-силни пазари на труда се очакват във Варна и Бургас с нетни прогнози за заетостта от съответно +8% и +7%. Русе и София отчитат скромно увеличение на служителите с прогнози от +5%, докато пазарът на труда в Пловдив се очаква да се забави с прогноза от +1%.

В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане значително отслабват в Пловдив с 11 процентни пункта. Прогнозата за София регистрира намаление от 4 процентни пункта, но плановете за наемане остават сравнително стабилни в Бургас и Варна. Работодателите от Русе не отчитат промяна на тримесечна база.

Големите компании продължават да имат най-силни очаквания за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +17%, докато работодателите от средно големите организации отчитат значителен спад от 10 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. Прогнозите на работодателите от микропредприятията и малките компании също отслабват, като намаляват със съответно 7 и 4 процентни пункта.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_18 Q1_19 Q2_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 11% 8% 8%
БУРГАС 9% 6% 7%
ПЛОВДИВ 8% 12% 1%
РУСЕ 12% 5% 5%
СОФИЯ 10% 9% 5%
ВАРНА 13% 9% 8%