Значително е улеснено миграционното законодателство за чуждестранни специалисти в ИТ индустрията и техни семейства в Руската федерация, се казва в съобщение, поместено на фейсбук страницата на руското посолство у нас. В събщението не се визира, че се търсят ИТ кадри специално от България, но фактът за представянето на съобщението от самото посолство, и то на български и руски език, е достатъчно показателен, че и висококвалифицирани български ИТ специалисти са (много) "добре дошли" в Русия.

В съобщението на руското посолство се казва още, че:

"Чуждестранните ИТ (информационни технологии) специалисти могат да сключват трудов договор или гражданско-правен договор за извършване на работа с организации, които работят в областта на информационните технологии (ИТ), без издаване на разрешение за работа или патент.

Работодателите (акредитирани ИТ компании) наемат такива служители без да получават разрешение за привличане и използване на служители.

Чуждестранен ИТ специалист, който работи в акредитирана ИТ компания, както и членове на семейството му, имат право да получат разрешение за пребиваване в Русия без краен срок, по улеснен начин."

Такова съобщение е изненадващо, но само на пръв поглед. През втората половина на миналата година много специалисти от ИТ сектора в Русия напуснаха страната - по свое желание, или защото местоработата им беше преместена от напускащите Русия западни компании.

Официалното ниво на безработица в Русия към януари 2023 г. е едва 3,6%, което е исторически минимум. По статистически данни, броят на регистрираните безработни в Русия възлиза на 563,6 хиляди души. По програмата за субсидиране за наемане на работа, работодателите са кандидатствали общо за 41 хиляди работни места, най-вече в Москва.

"Недостигът на висококвалифицирани кадри сега е най-големият проблем на пазара на труда в Русия", коментира за "Комерсант" Игор Шашкин, зам.-директор на Центъра по заетост на населението "Моята работа". По думите му, "от края на миналата година досега, това което се случва в индустриалния сектор, е изненадващо от една страна, но е много трудно от друга. Вече е почти невъзможно да се попълнят някои позиции в индустриалния сектор, а необходимостта е много голяма." Визира се наличието на незаети работни места както за обикновени работници (например в строителството), така и за квалифицирани специалисти, вкл. в ИТ сектора.

В тази връзка от организацията с нестопанска цел "Дигитална икономика", са формирали т.нар. "пирамидата на Маслоу", показваща основните причини за мотивацията на ИТ специалистите да бъдат привлечени на работа, пише Лента.ру. "Пирамидата" минава през: сигурност на работното място, размер на доходите, и стига до "интересна" работа.

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

А какво е положението при доставчици на "облачни" AI услуги

Според проучванията, днес работещите в ИТ индустрията в Русия (и не само) искат: увеличаване на броя на обезщетенията; увеличение на заплатите; отказ от набор в армията в Русия и стабилизиране на ситуацията; насърчаване на руската високотехнологична индустрия; повишаване нивото на престиж на труда и благоразположението на държавата към ИТ индустрията; възможност за собствено развитие, вкл. получаване на допълнително образование на международно ниво; възможности за ИТ предприемачество и предизвикателства от световна класа.

От организацията припомнят, че вече има финансова подкрепа от държавата към ИТ сектора, включително предоставяне на безвъзмездни средства на фирмите и облекчено кредитиране. Други от облекченията за ИТ сектора са: освобождаване от определени видове проверки на ИТ фирмите, както и съдействие за привличане на персонал чрез облекчаване на процедурата за наемане на чуждестранни граждани.

"В същото време, ако първият "пакет" от мерки беше насочен изключително към разработчиците на софтуер, то по-късно други представители на "цифровата верига" бяха включени в броя на организациите, които можеха да кандидатстват за подкрепа от държавата", обясняват преставители на сектора.

Като част от изпълнението на третия пакет от мерки държавата продължава да разширява кръга на фирмите, които могат да кандидатстват за подпомагане.

Така, напоследък те включват и производители на комуникационно оборудване, компании, чиято дейност е свързана с научноизследователска и развойна дейност в областта на природните и техническите науки и др.

Понастоящем наборът от мерки за подкрепа на ИТ сектора в Русия включва не само мерки, насочени към компаниите, но и мерки, предназначени за подпомагане на ИТ специалисти и задържане на квалифициран персонал в страната, като предлагане на преференциални ипотеки, отлагане постъпването в армията и др.