Законите в една държава отразяват ценностите и стремежите на обществото ѝ. Има много правни системи по света, които правят трудно за жените да работят и печелят пари.

Световната банка разглежда в нов доклад 35 индикатора за равенството между двата пола в 187 държави, пише Quartz. Тези критерии обхващат закони за собственост и наследяване, пенсионни политики, права на работното място, правила уреждащи брака, заплати и други показатели.

Изследването е установило, че жените и мъжете са напълно равнопоставени само в 6 държави. В тях на дамите се предоставят същите възможности, като на мъжете и има законодателство, което насърчава равенството между половете. Например родителски отпуск и правила за еднакво заплащане.

Звeздните 6

Добрите новини са, че на глобално ниво се забелязва напредък. Преди десетилетие нито една нация не отговори на критериите на Световната банка за равнопоставеност между половете. През 2019 г. картината изглежда по-оптимистично. Белгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция отговориха на 100% от всичките 35 показателя, определящи дали мъжете и жените са равнопоставени.

Забележително е, че Субсахара в Африка е регионът с най-много направени реформи през последните 10 години. В тази част през последното десетилетие са били приети 71 различни закона. Те са позволили на жените да започнат работа, да са защитени на работното място и от домашно насилие.

За разлика от тях страните в Близкия Изток и Северна Африка са осъществили 19 реформи по едно и също време. Приели са се нови закони за защита от домашно насилие в Алжир, Бахрейн, Ливан и Саудитска Арабия.

Има все още доста работа и нужда от промени, за да може двата пола да са равнопоставени. Жените имат 75% от законовите права на мъжете според изследването. Различията в законите са предпоставка за това, жените по-трудно да си намират работа, да започват собствен бизнес и да вземат независими от икономиката решения за техните семейства.

Тази статистика е не само обезсърчаваща за милиардите жени, които работят без да имат правомощията на мъжете. Но според доклада в такива държави икономиката не функционира оптимално.