Стефан Станойков е завършил специалност "Стопански и финансов контрол" в Стопанска академия "Димитър Ценов", Свищов.

Започва работа като корабен агент през 2004 година, като от 2010 г. до 2021 г. е бил старши корабен агент във водещи фирми в бранша.

От 2021 г. Станойков е управител и съсобственик в "Екс Лоджистик" ООД, Варна, част от "Фиделитас Груп".

В Управителният съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) Стефан Станойков е от 2013 г., а става председател на УС на браншовата организация от 2021 година.

Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) е създадена през 1997 година в град Варна. Първоначалното й наименование е Регионална асоциация на корабните брокери и агенти (РАКБА) - сдружение, учредено от 32 частни компании. С разрастването на асоциацията и присъединяването на фирми, извършващи дейността си във всички пристанища в страната, асоциацията е преименувана на БАКБА през 2003 година.

Целите на асоциацията са свързани със защитата на икономическите и професионалните интереси на членовете си и на представляваните от тях корабособственици и принципали, както и развитието на дух на колегиалност, високо ниво на професионализъм и лоялна конкуренция в бизнеса. Към момента в БАКБА членуват 42 фирми от Варна, Бургас и Русе.

Г-н Станойков, бихте ли разказали накратко в какво се състои дейността на корабните брокери у нас?

Корабните брокери действат като посредници между корабособствениците (лица, които притежават плавателни съдове) и чартьорите (лица, които наемат кораба за експлоатация при транспортиране на товари по море) при предоставянето на морски транспортни услуги, продажбите и покупките на кораби и други.

Корабният брокер договаря условията на чартъра (договора за превоз), включително навлото (цената на предоставено право на наемане на кораб или за използване на част от него за превоз на товари) , подробности за товарене и разтоварване и други договорни аспекти.

По-големите брокерски фирми често имат отделни отдели, които покриват различни направления, като например:

наемане на кораби за насипни товари (насипни стоки като зърно, минерали и метали);

наемане на танкери за превози на течни товари.

Основните центрове за корабен брокераж са в градове като: Женева, Лондон, Осло, Пирея, Ню Йорк, Хюстън, Хамбург, Копенхаген, Сингапур, Токио, Хонг Конг, Шанхай и др.

В замяна на услугите си, брокерите получават комисионни за всяка успешна сделка. Комисионната е процент от полученото навло за превоза.

Снимка 657062

Източник: Личен архив: Стефан Станойков

А основното в дейността на корабните агенти какво е?

Корабният агент представлява корабопритежателя, както и капитана на кораба, пред пристанищните власти, пред всички учреждения и органи на държавната и местната власт, физически и юридически лица на територията на Република България - във връзка с всички формалности и действия по пристигането, пребиваването и отплаване на кораба.

Корабният агент също така организира услугите на пилоти и влекачи, които спомагат за влизането и излизането на кораба от пристанището. Той предоставя информация за екипажа и пътниците на местните имиграционни власти. В задълженията на корабния агент е и да осигурява достъп до документите на кораба или самия кораб на здравните пристанищни власти, за даване от тях на разрешение за престой, или т.нар. "свободна практика".

По време на товаро-разтоварните операции, агентът поддържа връзка със стифадорите (координатор и организатор на товаро-разтоварните операции на пристанището) и операторите на терминали за безпроблемното товарене или разтоварване на кораба. Съдейства също и при смяна на екипажа за подготовка на имиграционната документация.

Други услуги, които извършва корабният агент, може да включват организиране на бункериране (зареждане с гориво), снабдяване, медицинска помощ, ремонти и всичко необходимо за поддържане на кораба и поддръжка на неговия екипаж.

Корабният агент може да издава и подписва коносаменти за натоварените товари, да разплаща суми, свързани с пребиваването на кораба в пристанищата на Република България по нареждане на корабопритежателя или капитана на кораба.

Всички действия агентът извършва от името и за сметка на корабопритежателя.

Предвид посоченото от Вас, какво образование и квалификация са необходими за да може да се упражняват професиите на корабните агенти и брокери?

Работодателите предпочитат кандидати с висше образование - бакалавърска степен по морска специалност, логистика или свързана област може да бъде добър избор.

В България все още няма лицензиране на корабните агенти. Обаче от тях се изисква наличието на определени професионални умения, като: добри комуникационни умения, способност да работи в среда с високо напрежение, познания по логистика и т.н.

Имайки предвид, че корабното посредничество често включва работа с клиенти и партньори от различни държави, доброто владеене на английски език задължително.

А за управлението на пристанищните операции, координирането на логистиката и обработката на документацията се изискват високи организационни умения.

Точността при изготвяне на документацията и спазването на разпоредбите е от изключително голямо значение при работата на корабните агенти.

Що се отнася до работата като корабен брокер, въпреки че не винаги е задължително, получаването на сертификат от организации като Института на чартърните корабни брокери (ICS), значително повишава доверието и реализацията като корабен брокер. Тези сертификати обикновено изискват полагане на изпити и демонстриране на определено ниво на знания и опит в областта.

Тъй като корабното посредничество често включва работа с клиенти и партньори от различни държави, владеенето на езици като английски и потенциално други в зависимост от пазарите, на които работи, може да бъде предимство.

Много корабни брокери имат дипломи в области като логистика, икономика или международна търговия. Въпреки това, не е необичайно за хора с опит в областта на финансите, бизнес администрацията или свързани области, също да навлязат в професията.

Тълкуването на пазарни данни, предвиждането на тенденциите и вземането на стратегически решения са жизненоважни за добрата работа на корабния брокер и сключването на добра сделка, както и познаването на международното морско право. Ефективната комуникация също е от съществено значение за поддържане на връзка с клиенти, корабособственици и чартьори.

Разбира се, международното морско право трябва добре да се познава както от корабните брокери, така и от корабните агенти.

И най-важното - корабното посредничество изисква като цяло висок професионализъм, етични стандарти и силен ангажимент към морската индустрия.

Снимка 567587

Източник: БГНЕС

Фирмите членуващи в Българската асоциацията на корабните брокери и агенти извършват дейност и на трите големи наши пристанища - Варна, Бургас и Русе. Г-н Станойков, за 2023 г. на кое от пристанищата повече товарни кораби ползваха услуги на корабни брокери и корабни агенти и какъв вид услуги по-точно?

От анализа, който сме направили за 2023 година, БАКБА има пазарен дял, както следва:

Пазарен дял за агентирани кораби:

Варна - пазарен дял 61%;

Бургас - пазарен дял 48%;

Средно - 55%.

Пазарен дял за обслужени контейнери:

Варна - пазарен дял 74%;

Бургас - пазарен дял 65%;

Средно - 70%.

От посочените данни се вижда, че членовете на БАКБА са с над 50% от пазарния дял за съответните дейности.

Ясно е, че възнаграждението за извършените услуги от корабните агенти и брокери е търговска тайна, и все пак - може ли да се каже, че по принцип от този вид дейност се печели сравнително добре.

Възнаграждението на корабен агент може да варира в зависимост от фактори като: местоположение, опит, размер на компанията и конкретни отговорности по време на работа. Като цяло, корабните агенти могат да печелят приличен доход, особено след като натрупат опит и експертни познания в тази област.

Освен това, някои корабни агенти могат да получат допълнителна компенсация, като бонуси, комисионни или облаги в зависимост от техния работодател и представяне.

Г-н Станойков, дейността на корабните брокери и агенти в една или друга степен е свързана и с работа с държавни институции. Имате ли спънки в това отношение у нас? Вашата дейност по подобен начин ли се регламентира и в други европейски страни?

Знаем, че морският транспорт е най-евтиният транспорт, но неудачната намеса на държавните институции може да даде негативно отражение на цялата икономика на страната.

Пристанищата са катализатори за икономическо развитие на една държава, тъй като развиват търговията и поддържат жизнено важните вериги на доставки. Инвестициите в пристанищата имат огромни икономически ползи.

За съжаление обаче, това не се разбира от българските власти, и практически развитието на българските пристанища значително изостава от почти всички други в Черноморския регион.

Бавната и трудна комуникация, недостатъчното консултиране за навременно безпроблемно прилагане на нови процедури, проекти и софтуери, са също част от проблемите. При това, тенденцията е, да се вменява че всичко посочено е отговорност на корабния агент.

Нашите наблюдения показват, че държавните институции не обръщат достатъчно внимание на морския транспорт като цяло.