След като през 2016 година за първи път от 2 години насам кредитирането в България отчете увеличение, то през тази и следващата година тази тенденция ще се запази. До края на 2017 година заемите ще запишат ръст от 3,5% и допълнително увеличение от 4,8% през следващата.

Това посочва главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов в доклад, представен в рамките на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която се провежда между 9 и 11 май в Кипър.

При очаквания за икономически растеж от съответно 3,9 на сто и и 3,6 на сто за същия период това означава, че нарастването на заемите ще изпревари ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) от началото на финансовата криза през 2008-а.

"Ръстът на кредита ще бъде воден от домакинствата и малките и средни предприятия, докато кредита за големи корпоративни клиенти ще нараства по-бавно. Причините за това включват наличието на значителни свободни средства в компаниите от този сегмент, в комбинация с вече постигнатите сравнително високи нива на проникване на кредит за тази категория клиенти", посочва Павлов.

В следващите 5 години с все по-големия интерес към заемите ще се увеличи и тяхната цена. Трябва да се има предвид обаче, че поскъпване на заемите в сравнение с предходните три години няма да се усети, като лихвите по тях ще останат под нивата от този период.

Тенденцията за намаляване на лихвите през последните години ще се запази през тази и следващата година, като най-ниското ниво ще бъде през 2018 година. След това ще започне плавно нарастване.

През 2019 година лихвените проценти ще нараснат до ниво от 5,5 процентни пункта. В прогнозата си Павлов изчислява, че най-високо равнище те ще достигнат през 2021 година, когато лихвите ще нараснат до 6 на сто. 

Лихвите по заемите за домакинствата ще се увеличат от 7,3 на сто до 7,7 на сто между 2017 и 2022 година, но ще останат значително под равнището от 9,6 на сто отпреди 3 години. Тези по корпоративните кредити ще достигнат ниво от 4,7 на сто след 5 години.

Въпреки слабата доходност на депозитите заради рекордно ниските нива на лихвите по тях, българите ще продължат да оставят значителна част от парите си на влогове, като те ще се увеличат отново тази и следващата година.

Снимка 293204

Източник: УниКредит

"Ръстът на депозитите за резиденти очакваме да остане на солидни нива от 5,7% през тази и 5,6% през следващата година. Ниските лихви по депозитите ще редуцират стимулите за спестяване и така ще способстват за забавяне на растежа", се казва в доклада.

"Две мощни сили ще действат в противоположна посока обаче. На първо място очакваме силната външна позиция да се запази и крайното салдо по платежния баланс да продължи да отчита значителен по размерите си нетен приток на чуждестранна валута, което от своя страна ще подкрепя ръста на предлагането на пари и на депозити. На второ, ускоряването на кредитната активност ще допринася и за увеличаване на депозитите, тъй като в процеса на отпускане на нови кредити търговските банки създават нова покупателна способност и нови депозити", обяснява Павлов.

Разликата между размера на влоговете и заемите в България ще се запази осезаема, като през тази и следващата година депозитите ще достигнат съответно 77,8 милиарда лева и 77,9 милиарда лева.

Размерът на кредитите е с над 20 милиарда по-малък и през 2017 година се очаква те да нараснат до общо 52,9 милиарда лева, а през 2018 година - до 55,5 милиарда лева.