Най-често българите ползват банкови и небанкови кредитни карти за покупката на хранителни продукти и за плащане на месечни сметки. Заедно с това хората у нас пазаруват с тях още бяла и черна техника, плащат разходи за почивка, зареждат автомобила си с гориво и други.

Това показва национално представително проучване, проведено от GFK по поръчка на "Аксес Файнанс", в което са включени мненията на 1500 души на възраст 20-65 години.

Според него 15% от хората в страната на възраст между 20 и 65 години разполагат с кредитна карта. 10% от тези карти или една на всеки 10 от тях е небанкова.

Ако при банковите кредитни карти преобладават хората с висше образование (41%) и личен доход над средния, то при клиентите на небанковия продукт има превес на хора със средно образование (67%) и доход на средните и малко под средните за страната нива. Също така при последните 7% от клиентите са хора със свободни професии.

"Употребата на кредитни карти в целия свят, както и в рамките на Европа варира значително и се обуславя от набор от фактори, сред които културни, социални и икономически", уточнява маркетинг мениджърът на "Аксес Файнанс" Александра Калчева.

"В нашето проучване над половината от населението твърди, че доходите му едва стигат да се покрият разходите за месеца и не може да спестява. Това е един от факторите, който обуславя използването на кредитната карта като вариант за финансиране на всекидневни разходи, което е характерен начин за използване на този продукт не само у нас", обяснява още тя.

Средният отпускан лимит на небанковите кредитни карти е в рамките на 1200 лева. При банковите карти този лимит е с около 500 лева по-висок.

Спрямо спецификите на нуждите си, различните потребители виждат и допълнителни ползи от продукта: за най-младите потребители (20-29 годишни) - пазаруването онлайн, за хората с над средните доходи - удобството на кредитната карта при пътуване в чужбина. 62% от анкетираните изтъкват като основно предимство на кредитната карта възможността винаги да имат финансови средства на разположение.