2020 година се е отразила и на БДЖ, както се очаква, в негативен аспект. През април пътуванията са спаднали със 75%. На годишна база спадът е около 36%. Това е довело до намаляване на приходите с около 30 милиона лева, които са били компенсирани със съкращаване на разходите, свързани с оперативната дейност на дружеството, с някои елементи на развитие. Натрупаните през годините резерви са позволили на дружеството да се справи със ситуацията. Това посочи председателят на борда на директорите на "Холдинг-БДЖ" Григори Григоров пред БНТ.

В края на 2019 година последното задължение в размер на 220 милиона лева е било изчистено. В момента БДЖ "Пътнически превози" и "Холдинг-БДЖ" нямат задължения към своите кредитори.

За тази година е подготвен консервативен бюджет. "В синхрон с общата финансова политика на държавата ние трябва да поддържаме резерви. Не можем да си позволим да вкараме БДЖ в същата спирала на финансови задължения, в която то съществуваше до преди две години", обясни Григоров.

Цените на билетите не са увеличавани с години и в момента те са доста под смесените нива. Договорът, който БДЖ има с държавата не им позволява да се правят резки промени с цените. Не се очаква в рамките на следващите две-три години те да се вдигнат с повече от 5-10%. Продажбата на билети, при нормални условия, формира около 25% от общите приходи.

Предвижда се интензивна програма за ремонт на подвижния състав, чиято възраст е от 30 години нагоре. Броят на вагоните в експлоатация за последните две години е увеличен с 30%.

По думите Григоров тази година ще има 15 нови локомотива, които ще обслужват основно дългите направления. От 22-ра до 24-та година ще има поетапно подновяване на вагони и мотриси. Очаква се до 2024 година над 50% от подвижния състав да бъде изцяло подновен, дружеството ще бъде в силна позиция и по този начин ще обезсмисли навлизането на алтернативни оператори на железопътен транспорт.

Закупените в момента локомотиви са изплатени. Последният от тях ще пристигне през декември. Общата сума е около 75 милиона лева. За следващите три години сумата, която е предвидена за инвестиции, е почти половин милиард лева. Почти половината от тях са част от плана за устойчиви възстановяване, който България разработва заедно с ЕС.