България и Румъния започват предпроектни проучвания на петте локации от двете страни на Дунав за изграждане на нови мостове. Това се казва в съобщение на Министерството на транспорта.

За румънската страна драгирането на Дунав е приоритет. Българската страна ще отговори адекватно на това, като още от 20 юни ИАППД започва драгиране на реката със собствени средства. До една седмица ще бъде обявена обществена поръчка за драгажни дейности. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев.

По думите на министъра е осигурено финансиране за удълбочаване на Дунав в размер на 15 млн. лева.

Четири магистрали, трети мост над Дунав и тунел под Шипка, ще бъдат готови до 2030 година

Четири магистрали, трети мост над Дунав и тунел под Шипка, ще бъдат готови до 2030 година

Предвижда се и активна работа по изграждането на още 4 моста на река Дунав - при Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра

"Документацията е подготвена и вече е изпратена в Агенцията за обществени поръчки за предварителен контрол, а средствата са разпределени за 3-годишен период", обясни още той.

До края на 2022 г. по общият проект с Румъния Fast Danube обща работна група ще подготви съвместния проект за финансиране от ЕК на набелязаните инженерни мерки по реката. Това е било обсъдено от Сорин Гриндяну, вицепремиер и министър на транспорта и инфраструктурата и българския министър Николай Събев.

Българската страна е предвидила да започне ремонт на своята част от Дунав мост I през юли, което от гледна точка на румънската делегация може да създаде сериозни проблеми за туристическите и търговските потоци.

времето за ремонт ще се планира така, че трафика между двете държави да се затрудни в минимална степен.