Данните показват, че икономиката вече се възстановява от кризата, породена от мерките срещу коронавируса. Но това положително наблюдение не важи за всички стопански агенти, смята Ланс Робъртс.

Той изтъква, че докато в някои сектори и домакинства растежът (респективно нарастването на доходите и активите) е относително стабилен, при други се наблюдава спад. Това прави "възстановяването" не V-образно, както много правителства се надяваха първоначално, а K-образно.

Това означава, че растежът е неравномерен, а според някои дефиниции резултатът от това може да е промяна в структурата на икономиката и обществото като цяло, "тъй като икономическите резултати и отношения фундаментално се променят преди и след рецесията", посочват в Investopedia.

Какво се случи в икономиката през първите шест месеца и какво ни чака през следващите

Какво се случи в икономиката през първите шест месеца и какво ни чака през следващите

Забравете V-образното възстановяване. Картинката не е толкова розова, колкото ни се представя

Един от резултатите от това е творческото унищожение. Терминът се свързва с икономиста Йозеф Шумпетер, който обаче го заема от Карл Маркс, като според първия това е: "Процес, който непрестанно революционизира икономическата структура отвътре, като унищожава старата, за да създаде нова."

Днес точно това се вижда в отрасли като технологията, търговията и софтуерните услуги, които са водачите в творческото унищожение, смята Робъртс. "Технологичните компании като Apple, Alphabet и Microsoft усетиха увеличаване на приходите си в хода на рецесията", казва той. "Но докато "огънят на необходимостта" роди други компании, някои бяха изгорени - превозвачите, кината, традиционните вериги и секторът на недвижимите имоти."

Инфлация или просперитет: Как централните банки скрито унищожават стандарта на живот

Инфлация или просперитет: Как централните банки скрито унищожават стандарта на живот

Защо покачването на индекса на потребителските цени е вредно, какво ще се случи с парите и как би изглеждало естественото възстановяване

Проблемът е, че освен тях в долната част на K-образното "възстановяване" остава по-голямата част от икономиката. Нещо повече, заради работата от вкъщи някои длъжности вече започват да изчезват - защо ви е офис асистент, ако нямате офиси?

Така положението на хората с най-ниски доходи, които по презумпция имат и най-ниските компетентности на пазара на труда, се влошава още повече. Но това не е феномен от вчера. Всъщност благодарение на политиките на Федералния резерв, стойността на активите, които те притежават, се е свила с 25% за последните 11 години.