Приходите от износ на Австралия достигнаха рекордни стойности през последните месеци основно благодарение на високите цени на суровините.

Заради пропуск в официалната статистика на страната обаче милиарди долари от експорта "липсват", което променя картината на растежа и кара икономиката да изглежда по-малка, отколкото реално е, разказва Reuters.

Паричните потоци към и в страната са значителни и могат да бъдат забелязани в ръста на печалбите в частния сектор, по-големите дивиденти, цените на акциите и приходите в данъчната система. Те обаче не влизат в изчисляването на реалния брутен вътрешен продукт (БВП), който се взема като основен показател за състоянието на икономиката.

Използването на БВП като измерител е стандартна практика в световен мащаб и обикновено това има смисъл. Ако БВП нарасне с 10% в резултат на 10% ръст в цените, тогава всичко би изглеждало нормално.

В случая с Австралия нещата изглеждат по-различно. Там чуждестранните купувачи плащат по-високите цени, не местните, докато инфлацията в страната се забавя до най-ниското си равнище за последните 2 години.

"Нетипично е, но Австралия е уникална по отношение на широкото разнообразие на изнасяни стоки, при повечето от които цените са възходящи", обяснява главният икономист в статистическото бюро на страната Брус Хокман.

Като пример може да бъде дадена желязната руда, чийто експорт е скочил с 13% през март и с 25% в сравнение с предходната година. Общо износните цени са се покачили с 15% в края на март на годишна база, което е донесло на Австралия най-големия търговски излишък в исторически план.

Допълнителните приходи от износа обаче се смятат като инфлация и не се включват в статистиката за реалния БВП. А това води до сериозна разлика, като се има предвид, че експортът на страната в номинални стойности е достигнал 438 милиарда долара през последната година.

След отразяването и изключването на промените в цените обаче той се изчислява на размер на едва 397 милиарда австралийски долара. Това означава, че австралия "губи" 41 милиарда австралийски долара или 2,1% от БВП.