Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че кризата в Украйна ще доведе до рязко свиване на икономиката на страната през настоящата година, до икономическа стагнация в Русия и до по-бавен спрямо предишните прогнози икономически растеж в 16 страни-членки на банката от Централна и Източна Европа и от Централна Азия.

ЕБВР беше учредена през 1991-а година, за да помогне на страните от Източна Европа и от бившия Съветски съюз да преминат от централизирана планова икономика към пазарно ориентирана икономика. Банката има проекти и инвестира в 34 държавни, много от които имат близки икономически връзки с Русия и Украйна, пише bnr.bg.
ЕБВР вече очаква общ икономически растеж в тези страни-членки от едва 1,4% през 2014-а година спрямо предишна прогноза за растеж от 2,7%.

Днешните нови прогнози на банката представляват най-подробен опит за оценка на разширяването и размера на вредите върху краткосрочните икономически перспективи на тези държави (в т.ч. България) от настоящата украинска криза и от повишаващото се напрежение между Запада (САЩ и ЕС) и Русия.

Според ЕБВР най-преките жертви от настоящата криза са Украйна и Русия. Банката прогнозира дълбока рецесия и спад на БВП на Украйна от 7,0% през настоящата година спрямо предишната прогноза през януари за икономически растеж от 1,5% и нулев икономически растеж (стагнация) през 2015-а година.
За Русия Европейската банка за възстановяване и развитие заяви, че в най-добрия случай руската икономика ще се окаже в стагнация (нулев растеж) през 2014-а година при януарска прогноза за повишение на БВП от 2,5%, преди да последва слаб икономически растеж от 0,6% през следващата година.

ЕБВР очаква и по-слаб икономически растеж през настоящата година спрямо 2013-а година в две от трите Балтийски републики, в четири икономики от Източна Европа и в пет икономики от Централна Азия. Банката прогнозира растеж на БВП на Турция от едва 2,5% през настоящата година (при януарска прогноза от 3,3%) преди икономическа експанзия от 3,2% през 2015-а година.

България обаче е една от малкото страни-членки на ЕБВР (заедно с Полша и Румъния), която ще отбележи малко по-силен от предишните прогнози на банката растеж. За настоящата година банката вече очаква повишение на БВП на България от 1,9% при януарска прогноза за растеж от 1,8% и ускоряване на икономическия растеж до 2,0% през следващата година.

ЕБВР обаче предупреждава, че руско-украинската криза и влошаването на руската икономика може да окаже негативно влияние върху приходите от туризъм на България. Банката отбелязва подобрението на експортният сектор на нашата страна, но в същото време посочва, че слабото вътрешно търсене и много слабия растеж на кредитите ограничават вътрешното потребление и инвестиции. Комбинацията от относително слабо вътрешно търсене и серията понижения на енергийните цени са довели до дефлация в България през последните месеци.

Банката посочва, че фискалната позиция на нашата страна остава силна и тя очаква известно ускоряване на икономическия растеж през настоящата и през следващата година (след слабото повишение на БВП с 0,9% през 2013-а година) благодарение на продължаващото подобрение на износа (с оглед икономическото възстановяване в еврозоната) и очаквано известно възстановяване на вътрешното частно потребление.