Технологиите за изграждането на малките модулни ядрени реактори (ММР) са все по-популярни, развивайки се светкавично като ефективен начин за използване на ядрената енергия за ограничаване на климатичните промени. Ядрената индустрия на Германия обаче е скептична спрямо технологиите, пише Süddeutsche Zeitung.

Докато конвенционалните реактори често са много скъпи за изграждане и експлоатация, малките мощности биха намалили драстично времето за строителство и според разработчиците им биха понижили разходите заради по-опростения си дизайн. Това би довело и до по-големи нива на безопасност и спестяване на много разходи от пренос и други.

Американската компания Nuscale посочва, че малките модулни реактори, които изгражда в момента, могат да произвеждат енергия на цена, сравнима с тази на природния газ. Освен това те могат да се експлоатират много по-гъвкаво от конвенционалните реактори и по този начин да осигурят резервен капацитет за енергийните системи, доминирани от възобновяеми енергийни източници. А това би било балансирано решение, когато възобновяемите източници "имат лош ден".

Ново международно сътрудничество в областта на малките модулни ядрени реактори

Ново международно сътрудничество в областта на малките модулни ядрени реактори

Знаехте ли, че малките реактори могат да се използват за произвеждането на водород за горивни клетки?

Въпреки това обаче Никола Уендлър от браншовата асоциация Nuclear Technology Germany посочва, че малките модулни реактори винаги ще излизат по-скъпи от по-големите заради по-ниската си мощност и предвид постоянните разходи, тъй като мерките за безопасност и изискванията за персонал не се различават значително от тези в конвенционалните ядрени централи.

"По отношение на изравнените енергийни разходи ММР винаги ще бъдат по-скъпи от големите централи. За да могат те да бъдат печеливши, трябва да работят с максимално използване през повечето време, като потенциалът на германския пазар няма да бъде много по-голям от това, което е необходимо за регулиране на производство на възобновяема енергия", посочва той.

Като цяло обществото е разделено относно технологиите за ММР. От една страна малките мощности могат да бъдат ключът към пълното и сравнително лесно декабонизиране, а от друга - все пак говорим за ядрени технологии, които днес са прекалено скъпи, като въпросът с безопасността винаги седи на масата. Еко активистите също са разделени по въпроса, като в Германия се наблюдават и призиви за пълноценното използване на ядрената енергия като по-благоприятна за климата алтернатива на изкопаемите горива. Въпреки това досега Германия не е дала никакви индикации за промяна на плановете си пълното премахване на ядрените мощности от енергийния си микс и то в близко бъдеще.

Наскоро Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) започна ключова оценка на рентабилността на проектите за ММР. В информационната брошура "Напредък в развитието на малките модулни реакторни технологии" агенцията информира детайлно за всички проекти за ММР, разработващи се към момента, които са 72 на брой в 18 държави по света. 

МААЕ започва оценка на рентабилността на малките модулни ядрени реактори

МААЕ започва оценка на рентабилността на малките модулни ядрени реактори

Икономическото въздействие на мини ядрените реактори трябва да бъде изчислено добре, за да може технологията да получи обществена подкрепа