Два "сценария" за развитие на електроенергийното производство в страната ни с хоризонт до 2050 г., представи Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). "Сценариите" са разработени от енергийни експерти на АИКБ. И двата са фокусирани върху значителен ръст на мощностите с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в страната, като част от цялостен адекватен и устойчив електроенергиен сектор.

При първия вариант са добавени базови парогазови мощности, а при втория - нови ядрени блокове. Стремежът на разработките е страната ни да постигне оптимална ценова структура, мощностна и системна техническа обезпеченост, адекватна разполагаемост, електроенергиен баланс и устойчиви нисковъглеродни нива, твърдят от асоциацията.

Сценариите за развитие на енергийната система бяха представени на организирана от АИКБ дискусия на тема "Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика".

Представените от АИКБ модели се базират на идеята за създаване на комплексен методически подход и поетапно оттегляне от производство на мощностите за електроенергия от въглищни, топлофикационни и кондензационни централи на природен газ. Освен нови генериращи мощности, енергийните модели включват и инвестиции в батерии и системи за съхранение на енергия, базирани на водородни технологии.

Направените базови допускания в моделите са с времева проекция през 5 години до 2050 г., реален средногодишен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) до 3,1%, инфлация до 2% и средногодишно оскъпяване на квотите за въглеродни емисии от 5 евро на тон годишно за периода.

Участие в дискусията взеха зам.-министъра на иновациите и растежа Карина Ангелиева, председателя на КЕВР Станислав Тодоров, изпълнителния директор на ЕСО Ангелин Цачев, представители на производители на електроенергия, оператори на преносни и разпределителни мрежи, работодателски и синдикални организации и др.