В периода между март и юни износът на Япония се срина заради настоящата криза и след като тенденциозно през първите месеци на всяка година страната излиза на търговски излишък, тя отново бързо беше върната към дефицит. Проблемът е, че за четирите месеца до края на юни понижението на експорта е двуцифрено на годишна основа и се задълбочава.

Данните на местното министерство на финансите показват, че през юни износът е спаднал с 26,2% на годишна база, което е още по-ниска стойност в сравнение с май, когато се понижи с 24,9%. Все пак дъното беше постигнато през март - 28,3%, най-тежкият срив на експорта от септември 2009 г.,

Графика: Търговски баланс на Япония

Основната причина е срива на автомобилния пазар и на пазарите на трайни потребителски стоки, които се влошиха от месец март насам. А макар страните по света да започнаха размразяване на стопанствата си, е много слабо вероятно то да се отрази бързо върху потреблението и производството. Това означава, че икономиката на страната, която и без това стагнира от години, ще продължи да се свива и за в бъдеще.

Колко крехка е съвременната икономика?

Колко крехка е съвременната икономика?

Властите изглежда не разбират, че блокирането на някои сектори оказва дълбоки и трайни ефекти върху цялото стопанство

На сходно мнение са и от Международния валутен фонд, според чиято прогноза от юли глобалното производство ще се свие с 4,9% на годишна основа. През април те прогнозираха понижаване от 3%. Освен това глобалният растеж ще е по-нисък догодина, отколкото се очакваше при последната им прогноза - 5,4% спрямо 5,8%.

"Износът ще бъде потиснат за предвидимото бъдеще", каза и главният икономист от Norinchukin Research Institute Такеши Минами. "Ако вътрешното и външното търсене наистина се понижават, капацитетът на доставките ще се срине, което ще доведе до ръст на банкрутите и загуба на работни места."

Сред силно засегнатите експортни дестинации за Япония е САЩ, който е и най-важният външен пазар за страната. Износът за него се срина с 46,6%, след като експортът на автомобили се понижи с 63,3%, този на самолетни двигатели - с 56%, а на авточастите - с 58,3%. От Nissan вече обявиха, че до декември производството на автомобили ще бъде намалено с 30% спрямо миналогодишната си стойност.

Китай трябва да се поучи от Япония, за да избегне десетилетие на стагнация

Китай трябва да се поучи от Япония, за да избегне десетилетие на стагнация

Високото ниво на задлъжнялост в Китай може да доведе до подобна съдба за страната като тази на Япония и изгубено ѝ десетилетие - периода на икономическа стагнация, която започна през 90-те години.

От началото на юни износът към Китай също е надолу, само че с 0,2%, тъй като спада на търговията с машини за производство на чипове и химикали е компенсиран от ръста при автомобилите.