Според данните на Евростат българите, румънците и естонците купуват ток на най-ниски цени. В същото време индустрията в България изразходва почти пет пъти повече енергия за единица продукция спрямо средното потребление в ЕС, пише dir.bg.

Цената на електроенергията за домакинствата в Европейския съюз остава най-ниска в България. Според данните на Евростат българите плащат средно по 0,076 евро за киловатчас. Малко по-високи са цените в Румъния - 0,0795, и Естония - 0,0771 евро за киловатчас. Това е почти наполовина от средната цена за 27-те държави в ЕС, която е 0,1316 евро.

На другия полюс са Кипър, Ирландия и Малта, чиито граждани плащат най-скъпия ток в ЕС, съответно по 0,2338, 0,1845 и 0,1615 евро за киловатчас. Данните са усреднени, защото в някои държави има повече от една цена, която зависи от размера на потреблението и от доставчика. Числата не включват и допълнителни такси.

Тенденцията в повечето страни от ЕС е токът за домакинствата да поскъпва. Изключения правят само пет държави, където цената през последната година е леко понижена. Това са Унгария, Австрия, Полша, Испания и Швеция.

В същото време средната заплата в България също остава най-ниска в рамките на ЕС - 426 евро. В Румъния тя е 480 евро, в Литва 610 евро. Най-високи са доходите на гражданите на Люксембург - 4230 евро на месец, следвани от Финландия - 2901 евро и Швеция - 2726 евро. Т.е. докато токът в България е около 2 пъти по-евтин от най-богатите държави в ЕС, то доходите на българите остават над 5 пъти по-ниски.

Подобно е съотношението и при цената на електроенергия за бизнеса. В Естония токът за фирмите е най-евтин - 0,0647 евро за киловатчас. Следват България и Финландия със средна цена от 0,0684 евро. Средната цена за ЕС е малко по-висока - 0,0976 евро за киловатчас без допълнителни такси, докато най-скъп и за индустрията отново е токът в Кипър, Малта и Италия. Това отново са средни данни, защото бизнесът купува ток по различни режими, включително и в България.
Данните на Евростат показват, че страните с най-евтин ток имат и най-ниска енергийна ефективност. Бизнесът в България изразходва пет повече енергия в сравнение със средните данни за ЕС, за да произведе единица продукт. Индексът за енергийна интензивност на Евростат показва съотношението между изразходваната енергия (вкл. електроенергия, петрол, въглища, природен газ и възобновяеми източници) и произведения Брутен вътрешен продукт (БВП).

Индексът на Българската икономика е 671, докато средният за ЕС е 152. Високо разхищение на енергия има и в Естония и Румъния, чиито индекси са съответно 545 и 391. Най-висока енергийна ефективност има бизнесът в Дания - 93, Ирландия - 92, Швеция 111. За сравнение Швейцария, която е извън ЕС, има още по-добър показател за енергийна ефективност - 80.

Според данните на Евростат България попада сред Топ 5 на страните в ЕС, които изнасят електроенергия: Франция, Германия, Чехия, Испания и България. През 2010 г. Франция е изнесла 30 749 GWh - два пъти повече от втория износител Германия (14 955 GWh). Топ 5 на страните-вносителки на електроенергия са: Италия, Финландия, Холандия, Португалия и Англия.

През 2010 г. Италия е внесла 44 160 GWh - 4 пъти повече от втората страна вносител Финландия (10 500 GWh).