Водните запаси в Кейптаун - парлата на Южна Африка, са почти пресъхнали.

Откакто дефицитът в региона в Западен Кейп достигна рекордни нива 4 милионното население се готви за т.нар. Ден Нула. Тогава капацитетът на запасите ще падне до 13,5% и питейната вода няма да може да се ползва у дома.

А хората ще трябва да се редят на опашка за такава. Очаква се този ден да настъпи на 15 юли, но според някои експерти той може да дойде още през април.

В момента населенето и гостите на Кейптаун живеят с по 50 литра вода дневно - толкова, колкото да се напълни казанчето на тоалетната веднъж и да се изкъпеш набързо.

Извън всички други проблеми, породени от водната криза в региона, редица анализатори се опасяват, че тя ще има тежък негативен ефект и върху местната икономика.

"Ние намалихме консумацията, но не искаме икономиката да изпадне в колапс. Важно е да се уверим, че бизнесът продължава да работи", коментира заместник кметът на града Йан Нилсън пред CNBC.

Това е особено важно не само за региона, но и за цяла Южна Африка, която успя да превъзмогне донякъде забавянето на икономиката с ръст от 0,8% през третото тримесечие на 2017 година. Страната обаче продължава да бъде изправена пред висока безработица, като само в Кейптаун младежката такава се изчислява на 31,7%.

"Икономиката на Западен Кейп допринася с около 13% за брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Така че свиване с 1% в региона, ще коства 0,13% от растежа на националната икономика", посочва експертът Риан ле Рукс от местната инвестиционна фирма Old Mutual.

Нещо повече - населението на Кейптаун непрестанно расте, като между 2001 и 2011 година се е увеличило с 2,6 на сто. С налагането на по-високи такси за ползването на вода, неравенството между увеличаващото се население също расте.

Успоредно с това кризата заплашва два от най-важните отрасли за региона - производството на вино и отглеждането на зеленчуци. Първото отчита спад от 20 на сто, а при второто намалението е от 15 на сто на годишна база.

Редица анализатори смятат, че проблемът няма как да бъде решен скоро и все по-острият недостиг на вода ще принуди живеещите в региона коренно да променят начина си на живот.