Когато говорим за уран, най-често свързваме този метал с опасната радиация, той е в основата на смъртоносните ядрени оръжия. Но да не забравяме и неговата роля в енергетиката и другите сфери на човешката дейност.

Въпреки възхода на възобновяемите енергийни източници и в следващите десетилетия светът ще разчита в голяма степен на сигурната електроенергия, генерирана от АЕЦ.

Разказваме за 8-те държави с най-големи запаси от уран света.

1. Австралия

Австралия е безспорен световен лидер по запаси от уран. По данни на световната ядрена асоциация около 31,18% от всички световни запаси се намират в тази страна, като количественото им измерение е 661 хиляди тона уран.

В Австралия има разкрити 19 находища на уранова руда. Най-големите и известни от тях а са: Олимпик Дам, където се добиват около 3 хил. тона урана годишно, Беверли (добив 1 хил.т.) и Хонемун (900 тона). Себестойността на произведения уран в страната е $40 за 1 килограм.

Политическата и икономическата стабилност на Австралия прави страната идеално място за работа на най-големите в света миннодобивни компании като Rio Tinto и BHP Billiton Limited. Те са и най-големите играчи на световния уранов пазар.

2. Казахстан

Второто място по запаси от уран в света заема Казахстан. В средноазиатската държава се намират 11,81% от глобалните запаси от такава руда, което се равнява на 629 хиляди тона уран. 

В Казахстан има разработени 16 находища, където се добива ценния природен ресурс.

"Казатомпром" е държавната компания, която контролира добива на уран в страната с помощта на дъщерни предприятия, а така също и със смесени компании с участието на чуждестранни партньори.

3. Русия

Руската федерация е на трето място в света обем на находищата си от уранова руда. Според експертите в нейните недра се намират 487200 тона уран, което представлява 9,15% от световните уранови ресурси.

Но независимо от огромните размери на страната, в Русия има разработени само 7 находища и всичките те се намират в Забайкалския край. Над 90 процента от добивания в страната уран се пада на област Чита.

4. Канада

Лидерско място в Америка и четвърто в света заема Канада. Общите запаси от ценния химически елемент в сраната се изчисляват на 468700 тона, което представлява 8,80% от световните запаси от уран.

Добивът на уран в Канада геостратегически има голямото преимущество заради съседа си САЩ, голям потребител за военните си програми и ядрената енергетика. Основната компания занимаваща се с производството на уран в страната е Cameco.

5. ЮАР

Съгласно някои оценки ЮАР притежава 6% от всички световни запаси от уран. В страната този ресурс се добива попътно в находищата от злато в страната.

Средната себестойност на произвеждания в ЮАР уран е 40 долара за килограм. По обем на добива страната значително отстъпва на водещите страни в тази област с производство от едва 540 тона уран годишно, което я нарежда на 12 място в света по този показател.

Някои експерти твърдят, че запасите от уран в ЮАР са по-малки от тези в Нигер и Намибия. Страната обаче е световно известна с голямото си производство на злато, платина, хром, а не с урана си.

В ЮАР има две действащи атомни централи, планира се изграждането на още няколко АЕЦ.

6. Нигер

Запасите от уран в тази африканска страна представляват 5% от световните. В Нигер има 12 находища на уранова руда, себестойността на 1 кг. уран в страната е в диапазона 34-50 долара.

Уранът е най-голямата по стойност експорта стока на Нигер, на производството на уран се пад 5 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

Главният играч на урановия пазар в Нигер е френската компания Areva SA, която осъществява добива в находището Арлит, едно от 10-те най-големи в света.

7. Намибия

Запасите от уран в тази страна се оценяват на 261 хиляди тона, което представлява около 5 на сто от световните запаси. В Намибия има четири големи находища на този ценен природен ресурс. 

Освен уран, Намибия е голям световен износител и на диаманти, мед, злато, цинк. Като цяло добиването на полезни изкопаеми осигурава окало 12 на сто от брутния вътрешен продукт н а страната.

8. Китай

Китай притежава около 5% от световните запаси на уран. Някои източници даже твърдят, че те са по-големи от тези на Намибия и Нигер.

Страната развива с бързи темпове ядрената си енергетика, готови или в процес на строителство към настоящия момент са около 20 атомни централи.