През първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са пътували с цел туризъм. Над 83 на сто от тях са предпочели да пътуват само у нас, а едва 14% само в чужбина. Малък процент са пътували както страната, така и в чужбина - малко над 2%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътуващите над на възраст над 15 намалява 47.2%, показват данните.

Междувременно половината от хотелиерите в България смятат да намалят цените на нощувките или на пакетните цени на услугите си, а останалите ще предложат алтернативен период за използване на направените резервации, сочат още данни на НСИ.

Според събраните данни през май над 65% от анкетираните имат намерение да намалят цената на пакетите си с услуги, а 49,4% - на нощувката. 57,5% смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.

През май над 63 на сто местата за настаняване смятат да продължат да работят макар и с намален обем, 16,8% очакват временно да преустановят дейността си, 15,9% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение, и едва 2,2% прогнозират да я прекратят.

29,6% от хотелиерите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "освобождаване/съкращаване" - 22,4%, и "60/40" - 22,1%. От "платен отпуск" са се възползвали 20,4% от мениджърите, а 11,3% са приложили "дистанционна форма на работа" или "намаляване на възнагражденията на персонала"

През май 44,4% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 40,1% посочват, че няма промяна.

Европа започва да отваря отново границите си, но свободното пътуване все още е далеч

Европа започва да отваря отново границите си, но свободното пътуване все още е далеч

Преди блокирането: 3,4 милиона души преминават вътрешната граница на ЕС всеки ден, около 1,7 милиона от тях пътуват по работа

Средният разход за пътуване в страната на човек първото тримесечие е около 150 лв., а в чужбина близо 675 лева.

Като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични пътувания. Делът на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98%, а на тези в чужбина - 74.7%

Що се отнася до видовете разходи, най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 35 на сто.

През първото тримесечие на годината най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 242.8 хил., или 49.5% от всички туристи. Във всички възрастови групи преобладават пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 25 - 44 години - 87.8% от пътувалите в тази възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел посещение на близки, докато тези, реализирани в чужбина, са за почивка, екскурзия, съответно от 48.3 и 43.4% от тях.

Към края на март МВР  организира контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и проверяваше целта на пътуванията на гражданите. Допускаше се само преминаването на хора в случай на неотложно пътуване, здравословни причини, завръщане на настоящ адрес, дом или постоянен адрес или по работа. Въпреки това имаше доста пътуващи, които не спазиха мерките.