Според проучването "Бирата свързва Европа със света" на международната консултантска фирма Royal Haskoning DHV, данни на Евростат и Пивоварите на Европа, през миналата година продажбите на бира възлизат на повече от 110 млрд. евро, което е индикация, че европейският пивоварен сектор върви уверено по пътя на просперитета. Между 2014 и 2015 г. консумацията на бира в ЕС се е повишила с 1%, а производството с 1,4%.

От производството и продажбите на бира се генерират 42 млрд. евро бюджетни приходи за 28-те страни на ЕС, като само приходите от акциз възлизат на 11 млрд. евро. За последните години показателите за развитието на пивоварния сектор са не само стабилни, но и възходящи, имайки предвид данните за отделните страни-членки на ЕС.

По данни на Европейската комисия бирата затвърждава своето място сред основните експортно ориентирани продукти на ЕС, отбелязвайки 18% ръст в износа за периода 2014-2015 година. Пивото е най-бързо растящият по експортна стойност продукт и е сред първите топ десет храни и напитки на ЕС по приходи от износ за трети пазари. През 2015 г. основните дестинации за експорт на европейска бира са САЩ, Китай и Канада. Пивоварните компании в ЕС са сред трите най-значими вносители за 97 държави извън европейската общност.

"Пивоварите на Европа, както и всяка една национална асоциация на производителите на бира, сме горди, че браншът играе важна роля в европейската икономика, осигурявайки работни места и стимулирайки търговията в ЕС и извън него. Ако страните в ЕС продължат политиките си на подкрепа за сектора, пивоварите все така ще допринасят за цялостната конкурентоспособност на европейската икономика и нейното устойчиво развитие", коментира Ивана Радомирова - изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България (СПБ) и участник в събитието в Брюксел.

Европейският пивоварен сектор е ключов за създаването на работни места и допринася за изпълнението на стратегията на ЕС за растеж "Европа 2020". Директната заетост в пивоварния бранш през 2015 г. възлиза на 122 000 работни места, а всяко едно от тях генерира 7 работни места по веригата на доставките и 11 в сектора на търговията чрез магазините и заведенията за обществено хранене. Общо индиректната заетост от производството и продажбите на бира се изчислява на 2,3 милиона работни места.

По време на събитието в Брюксел специално внимание беше обърнато на устойчивата тенденция за постоянното откриване на нови малки и микро пивоварни на територията на страните от ЕС. В сравнение с 2010 г. техният брой се е удвоил, а само през последната година са открити 588 нови микро пивоварни, което е с 13% повече спрямо 2014 г. В тази връзка председателят на Пивоварите на Европа Павлос Фотиадис коментира: "Европейският пивоварен сектор преживява своеобразен Ренесанс. В Европа вече се произвеждат над 100 стилове пиво и повече от 50 000 марки бира.

Освен големите глобални компании, средно големите предприятия също демонстрират огромен потенциал за иновация, а по-малките пивовари пък успяват все по-умело да достигат до новите поколения. Пивоварите на Европа са дом за всички производители на бира и ние искаме всички те да се чувстват като у дома си в нашата организация. Това е планът ни за следващите години. Европа е люлката на модерната бирена култура. Окуражен съм от изобретателността на европейските пивовари и техния принос към поддържането на жизнеността на сектора чрез постоянното въвеждане на нови стилове и вкусове", отбеляза Фотиадис.