Всеки европеец може да спести до 7% от сметката си за електричество до 2030 г. - и 10% до 2050 г. - в ЕС и Обединеното кралство, само с промяна на навиците на потребление, гласи. Доставянето на възобновяема енергия не винаги съответства на моделите ни на потребление на енергия поотделно. В средата на деня например нашите домакинства консумират по-малко енергия, защото повече хора са по работните си места. Тогава обаче слънцето е най-силно и слънчевата енергия достига пикове в мрежата - така пропускаме най-доброто време за използване на чиста енергия.

Има обаче някои ефективни решения, които ни позволяват да извлечем максимума от по-екологичните енергийни източници, като в същото време намалим разходите.

Ново проучване, поръчано от датска мултинационална енергийна компания Danfoss времето е ключът към успеха. В ЕС и Обединеното кралство използването на енергия в точното време може да ни спести 10,5 милиарда евро годишно до 2030 г. и 15,5 милиарда евро до 2050 г., според анализа, извършен в сътрудничество с Оксфордския университет, цитиран от Euronews.

Сметките ни за енергия ще намалеят със 7% до 2030 г. и с 10% до 2050 г. и ще има годишно намаление с 40 милиона тона въглеродни емисии.

Един от начините да случи това да бъдат инсталирани интелигентни измервателни уреди, посочват експерти.Интелигентната измервателна система е електронна система, умееща да измерва електроенергията, консумирана от мрежата, като предоставя повече информация от конвенционалните измервателни уреди.

Чрез измерване на потреблението ни на енергия в реално време, интелигентните измервателни уреди ни помагат да плащаме само за електроенергията, която действително консумираме.

Може да намалим потреблението си през пиковите часове, когато електроенергията е по-скъпа. Или просто да се доверим на технологията.

Има софтуери, които изчисляват нашите нужди от отопление и вентилация, като използват данни като консумация на енергия, прогнози за времето и отчитане на температура и влажността в дома в реално време от сензора.

Ако тези променливи могат да бъдат предвидени, използването на енергия може да бъде автоматизирано, за да се избегнат часовете на пиково търсене, когато енергията е най-скъпа. Така системата ще оптимизира енергийната ефективност, като например затопля домовете ни или зарежда електрическото ни превозно средство, когато е налична евтина и възобновяема енергия.

Тези решения все пак имат цена: инсталирането на интелигентен измервателен уред в ЕС струва средно между 180 и 200 евро.

Проучването на Danfoss посочва също, че дори след първоначалната инвестиция, блокът ще може да спести милиарди евро. Според екпертите, ако не се внедрят подобни технологии, това ще ни струва много повече в бъдеще.

Ако една електрифицирана енергийна система на бъдещето използва електричество в точното време може да се допринесе за 21% намаление на инвестициите в електропроводи до 2050 г., според проучването.