Приходите от нефт и природен газ за бюджета на Русия и извънбюджетните фондове на страната през 2021-ва година могат да се увеличат с почти 70% спрямо миналата 2020-а. В цифри това са 50 милиарда щатски долара, пресмятат от международната агенция за кредитен рейтинг Fitch, в отговор на запитване от ТАСС.

Според старшия директор на групата на Fitch по природните ресурси и суровинни стоки - Дмитрий Маринченко, през тази година постъпленията в руския бюджет от нефт и газ могат да достигнат около 9 трилиона рубли, т.е. около 125 млрд. долара. "Това е с 50 млрд. долара повече, отколкото през 2020 г. и приблизително с 40 млрд. долара повече, отколкото биха били постъпленията, ако макроикономическите параметри съответстваха на очакванията ни в началото на годината", коментира анализаторът от Fitch, цитиран от ТАСС. По думите му, в началото на година се е очаквало, че средната цена на петрола за 2021 г. ще бъде 45 долара за барел, а експортната цена на природния газ - 200 долара за 1000 куб. м.

Маринченко прогнозира, че при сегашните нива на цените на посочените горива, приходите от петрол и газ "вероятно дори малко ще надвишат равнището от 2019 г.", когато те бяха около 120 млрд. долара. Оценката на равнището на приходите на Русия от продажбите на нефт и газ за 2021 г., се прави при средна цена на нефт сорт Brent от 70 долара за барел (при средна цена от 43 долара за барел за 2020 г.) и средна експортна цена на газа на "Газпром" от 320 долара за 1000 куб. м (при средна цена от 143 долара за 1000 куб. м за 2020 г.).

При дадената ситуация на пазарите, повишението на приходите в държавната хазна на Русия ще продължава в голяма степен да зависи от постъпленията от добива и експорта на нефт и нефтопродукти, на които се дължи около 75-80% от общия ръст на приходите, обяснява анализаторът от Fitch.

Ще увеличи ли "Газпром" доставките на природен газ за Европа и на каква цена?

Ще увеличи ли "Газпром" доставките на природен газ за Европа и на каква цена?

„Европейските потребители са нашите основни партньори“, заяви говорителят на Владимир Путин

Приносът на природния газ, независимо от скока на цените му на спот пазара, ще бъде сравнително скромен - около 20-25%. В общия обем на приходите на Русия от нефт и газ, делът на природния газ ще остане около 20%, т.е. бюджетът на Русия, както и досега, в много по-голяма степен ще зависи от цените на петрола, отколкото от тези на природния газ, пояснява Дмитрий Маринченко.

Той допълва, че това е свързано с факта, че значителна част от експорта на газ е "привързана" към цените на петрола. Освен това, голяма част от добивания в Русия газ се потребява вътре в страната.