Софутерният сектор ще създаде нови над 23 000 работни места в следващите пет години у нас, като за настоящата новооткритите такива са над 3500, но ръстът е най-слабият за последното десетилетие. Оперативните приходи на индустрията като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) ще се увеличат от 3,8% през 2020 година до 6% през 2024 година.

Това прогнозират от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) в годишния си доклад за състоянието на софтуерния сектор в страната - Барометър.

Според него ще се запази тенденцията софтуерните компании да работят предимно за външните пазари, като експортната стойност на сектора за 2020 година ще да нарасне с нови 12% до 3,5 милиарда лева при 3,1 милиарда лева за предходната.

"Очакванията са за устойчив двуцифрен ръст за всяка една от следващите години до 2024 година (14-19%). Това прави българският софтуерен сектор един от най-бързо растящите в страната", посочват от БАСКОМ.

Успоредно с бързото развитие на индустрията според изчисленията на експертите около 1,5 милиарда лева под формата на преки и косвени данъци могат да влязат в държавния бюджет от компаниите от сектора през 2024 година.

За настоящата година се очаква приходите да бъдат в размер на 625 милиона лева. Към момента един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лева под формата на данъци и осигуровки, което е три пъти повече от средното за страната.

"Въпреки COVID-19 кризата през 2020 година софтуерният сектор бележи ръст на приходите от 10% при 5,5% спад на БВП на страната. Спрямо предходната година ръстът на приходите е по-малък /18,4% през 2019 година спрямо 2018 година, но все пак е сериозен на фона на тежките икономически последствия от световната пандемия", посочват още от БАСКОМ.

"Тези данни показват огромния потенциал на софтуерната индустрия да бъде двигател на българската икономика, да я изведе от кризата, да генерира висока добавена стойност и да осигури предвидими приходи в бюджета. Неслучайно ние сме силно фокусирани върху образованието и в тази връзка е необходима целенасочена държавна политика, която да подпомогне изграждането на нови специалисти за сектора, наред с множеството инициативи, които развива нашият бизнес в тази посока", коментира председателят на УС на асоциацията Доброслав Димитров.