По-големият риск пред световната икономика във втората половина на 2022 г. може да бъде стагнацията, а не стагфлацията, предупреждават от Nomura Holdings Inc., цитирани от Bloomberg. Икономистите на японската финансова група посочват, че е възможно повишените цени на стоките и услугите да отслабят вътрешното потребление, а затегната фискална и парична политика да се превърне в тежък товар за икономиките.

В повечето държави по света "доминира лошия вид инфлация, който намалява маржа на компаниите, свива реалния разполагаем доход на домакинствата, но и който се самокоригира, когато търсенето е слабо", казват икономистите.

Повечето икономики, включително еврозоната, Великобритания и Китай, все още не са се възстановили напълно от продължаващата пандемия и крехкото частно търсене ги оставя уязвими. Забавянето на растежа може да дойде от ерозия на печалбите и доходите на домакинствата от по-високата инфлация, както и от по-високи спестявания заради икономическата несигурност. В подобна ситуация затягането на фискалната политика ще натежи сериозно, казват те.

Американската икономика може да е изключение, тъй като там потреблението се завръща на пълни обороти и домакинствата могат да абсорбират инфлацията. Този сценарий обаче е валиден, ако цените на стоките не продължат да вървят рязко нагоре.

Noruma пише в доклада си още, че не очаква повишение на лихвите в Европа догодина, тъй като инфлацията ще се успокои и ще падне под целта на Европейската централна банка.

САЩ очакват висока инфлация - такава, каквато не е имало от времето на президента Рейгън

САЩ очакват висока инфлация - такава, каквато не е имало от времето на президента Рейгън

Потребителите купуваха повече, отколкото глобалната икономика може да произведе