През третото тримесечие на 2021 година заплатите в обществения сектор продължават тенденцията да растат по-бързо от тези в частния. За период юли-септември те се покачват с 12,4 процента до 1 605 лева бруто, докато в частния растат с 10,2 процента до 1 493 лева, показват данните на националната статистика.

Изследването сочи още, че през септември средната брутна работна заплата в България се връща на нива от 1 543 лева, като средната за тримесечието е 1 520 лева, като намалява с 0,3 процента спрямо второто тримесечие на 2021 година. Спрямо същия период на миналата година повишението е 10,7 процента.

Най-голям спад има в дейностите "Хуманно здравеопазване и социална работа" (-5,4 процента), "Добивна промишленост" (-4,9 процента) и "Финансови и застрахователни дейности" (-4,3 процента). Обратно, най-голям е ръстът в "Селско, горско и рибно стопанство" (+7,8 процента) и "Култура, спорт и развлечения" (+6,9 процента).

Най-високи остават в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 687 лева, а най-ниски са в "Хотелиерство и рестораньорство" - 940 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1.0%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 2.28 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 11.0%, "Операции с недвижими имоти" - с 4.8%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 2.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Образование" - с 1.3%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 1.0%