Написаното в доклада на финансовият министър Росица Велкова до Министерския съвет заключение, че при сегашните параметри на бюджета, водещи до огромен дефицит има опасност от "... промяна на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото", породиха сериозен ажиотаж в медии. По този повод БНБ изпрати съобщение до БТА в което се казва, че няма причина за промяна на съществуващия курс на лева към еврото, а подобни твърдения са "некомпетентни и безотговорни".

"Международните валутни резерви на Българската народна банка (които обезпечават левовете в обращение - бел. ред.) са на най-високото си ниво за последните 30 години. Подобни твърдения за промяна на курса лев/евро са некомпетентни и безотговорни", пише в отговора на БНБ до БТА.

Самото споменаване на опция като риск или възможност за смяна на фиксирания курс в документ, особено на такова високо държавно ниво като Министерски съвет меко казано е грубо недоглеждане. Това създава риск в обществото да възникнат страхове и настроения, които могат да имат директни и съвсем нелеки икономически ефекти.

Още повече, че както е посочила в писмото си БНБ, валутните резерви, които обезпечават фиксирания курс на сегашните му нива, са на най-високото си възможно равнище. Освен това, те се управляват по най-консервативния и разумен начин, в пълно съзвучие на текстовете на Закона за БНБ, в които са записани съответните правила за това.

Именно Валутния Борд в чиято основа е фиксирания курс на лева, не позволява на правителствата у нас да развързват прекомерно бюджетния дефицит - защото когато това стане и финансовите пазари откажат да финансират неразумно разрасналия се дефицит, държавата няма право да вземе заем от Централната банка. С други думи, валутния борд не позволява на политиците да изнудват Централната банка да финансира финансовите им произволи.

Тези правила, забраняващи финансиране на държавни бюджети у нас, на хартия съществуват и при ЕЦБ, но още докато Марио Драги бе неин шеф, бе намерена правна формула въпросните ограничения да бъдат заобиколени. И това "заобикалян" костваше "фискален боклук" в размер на трилиони евро, който "гние" в активите на Евросистемата, и с който е свързано сериозното разрастване на бюджетните дефицити и свръхзадлъжнялостта на редица държави от еврозоната.

Финансовият министър: Бюджетът е в критично състояние, необходим е допълнителен еднократен данък

Финансовият министър: Бюджетът е в критично състояние, необходим е допълнителен еднократен данък

При сегашното състояние на фиска и дума не може да става за Еврозоната, става ясно от думите на Росица Велкова