Европейската централна банка остави без промяна основните си лихви и размера на "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP), сигнализирайки, че може да запази рекордно ниските лихвени ставки дори за по-дълъг период, за да помогне на мудната инфлация в еврозоната да се върне към симетричното целевото ниво от 2 на сто, предава БНР.

Днешните решения на ЕЦБ за запазване на стилно стимулиращата парична политика потвърдиха очакванията на икономисти, анализатори и на финансовите пазари.

На днешното си пето за 2021 г. редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто.

В подкрепа на договореното преди време от банката симетрично целево инфлационно ниво от 2 на сто и в съответствие със стратегията си за парична политика, Управителният съвет очаква ключовите лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си или по-ниски нива, докато не види, че инфлацията достига два процента много преди края на прогнозирания хоризонт и стабилизира трайно през останалата част от прогнозирания период, и след като прецени, че основната инфлация е достатъчно напреднал, за да бъде в съответствие с инфлацията, стабилизираща се на два процента в средносрочен план. Това може да означава и преходен период, в който инфлацията е умерено над целта от 2 на сто, се посочва в изявлението на ЕЦБ след края на заседанието.

След като потвърди своята юнска оценка за условията на финансиране и перспективите за инфлацията, Управителният съвет на ЕЦБ продължава да очаква покупките по "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP) през текущото тримесечие да се извършват със значително по-високи темпове, отколкото през първите месеци на годината.

Централната банка ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата PEPP, чийто общ размер остава 1,85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г., и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала.

ЕЦБ също така запазва месечния темп от 20 млрд. евро при покупките на активи по програмата за закупуване на активи (APP). Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата APP да продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да приключат малко преди той да започне да повишава лихвените ставки.

Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да предоставя и значително количество ликвидност посредством операциите си по рефинансиране. Финансирането, придобито посредством третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), продължава да има решаваща роля в подкрепа на банковото кредитиране за предприятията и домакинствата.

Централната банка на еврозоната остава в готовност да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчива стабилизация на инфлацията в целевото равнище от 2 на сто в съответствие със стремежа си към симетрия.