Състоянието на общинските бюджети и отказът на централната власт от фискална децентрализация поставят все повече местни власти в ситуация, в която повишаването на данъци изглежда къде изкушаващо, къде наложително, пише Институтът за пазарна икономика в последното си редовно изследване "Регионални профили".

В неговия обхват влизат водещи местни данъци като този върху недвижимите имоти, върху превозните средства, патентният данък за търговия на дребно до 100 кв. м. площ и данъка за прехвърляне на собственост.

Обхватът е над 80% от общините.

Резултатите от последното проведено проучване са недвусмислени: местните данъци продължават да нарастват, като случаите на увеличение през 2017 г. са 62, а намаленията - едва 8. Общо за периода 2013-2016 г. са регистрирани 210 случаи на увеличения и 50 случаи на намаления на тези четири данъка, пишат от ИПИ.

Основната част от увеличенията се налагат поради финансовата немощ на българските общини вследствие на отказа на централната власт да предприеме реални стъпки в посока финансова децентрализация. През 2016 г. приходите на местните власти като съотношение към БВП у нас достигат едва 7% при средно 15,6% за ЕС.

Необходимостта от осигуряване на съфинансиране на европейски проекти и важността на последните като източник на капиталови разходи доведоха до теглене на заеми и трупане на дългове. Префинансирането и съфинансирането по европейски програми се яви като допълнително бреме за общините наред с поредни години на дефицити и пословично ниска събираемост на данъци от по принцип лесно прогнозируеми и проследими източници на собствени средства. Общините имат ограничена възможност за привличането на допълнителни средства, а последното е необходимо, дори да е единствено заради наложения от МФ механизъм за оздравяване на закъсали общини.

Преотстъпването на част или всички постъпления от данък общ доход обратно към общините на принципа "парите следват личната карта" е най-простият и лесно приложим модел за истинска промяна във финансовата самостоятелност на местните власти, смятат от ИПИ.