Как се подреждат българските банки по привлечени депозити ще прочетете в утрешния брой на седмичния вестник „Икономически живот". Поредната класация на изданието (преди месец беше представена класация на банките по отпуснати потребителски, ипотечни и корпоративни кредити) представя трезорите в зависимост от вида и обема на събраните депозити от граждани, домакинства, от репо сделки и други. Лидер по дял от общо привлечените средства за 2008 г. е НАБ Банка „Запад-Изток", следвана от държавната ББР и Емпорики банк. По най-търсени банкови депозити за февруари 2009 г. на първо място е Първа инвестиционна банка.

Бягството от дяловите инвестиционни схеми, играта на фондовата борса и частното пенсионно осигуряване, увеличават драстично делът на банковите депозити в пасива на банките, сочи статистиката на БНБ за 2008 г. Наред с традиционните извори на ликвидност за трезорите като депозитите на граждани и фирми, много високо остава - въпреки кризата, значението на междубанковото заемане на пари и на капиталовите инструменти като подчинен срочен дълг и хибридните инструменти, сочи статистиката на БНБ за 2008 г.

Същевременно възниква опасно противоречие: докато големите и средни по пазарен дял български трезори, които са собственост на чужди финансови институции, получават евтино рефинансиране от тях. Докато банки с преимуществено български капитал могат да разчитат единствено на междубанковия пазар на депозити, където цената на кредитите е опасно висока, а това ги поставя в неизгодна позиция на пазара.

Тревога буди и продължаващото задълбочаване на олигопола в банковата ни система - петте най-големи трезора в България по размера на балансовото им число държат над 55% от пасива и актива на банковата система, което много скоро може да доведе до неизбежно и дълбоко структурно преустройство на цялата кредитна система - вливане на малките трезори в големите или обединяване на малките банки в големи финансови конгломерати, които могат да се конкурират ценово и продуктово с големите играчи.

Подробности може да прочетете в утрешния брой на „Икономически живот".