Заедно с по-високите заплати в сравнение с останалите държави в света, гражданите на развитите икономики плащат и по-големи данъци. Това обаче важи, ако приемем тези задължения като стойност. Погледнато от друг ъгъл обаче - като дял от заплатата, данъчната тежест може да се окаже по-малка, отколкото тази в редица развиващи се държави.

Такъв е и случаят с България, където тя е по-голяма в сравнение с Швеция, САЩ и Австралия. Оказва се, че делът на данъците към трудовото възнаграждение у нас е по-малък от този в само две от големите световни икономики - Белгия и Германия.

Данните сочат още, че в една от държавите с най-висок стандарт на живот в света - Швейцария, хората плащат двойно по-малко данъци, отколкото българите. Там тежестта на налозите се изчислява на малко над 20 на сто, а у нас по данни на Института за пазарна икономика за 2016 година тя достига 48,31 на сто.

Според последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), публикуван вчера, размерът на данъците към средната работна заплата в Белгия надхвърля 50 на сто. В Германия данъчната тежест е 49,4 на сто.

Средното ниво на показателя за всички държави в ОИСР е далеч под това в България - 36%, като то намалява през миналата година. Двете развити икономики, където данъчната тежест е почти равна на тази в нашата страна, са Унгария и Франция със съответни равнища от 48,2 и 48,1%.

От друга страна най-малък е показателят в Чили, Нова Зеландия и Мексико, където е на ниво от съответно 7 на сто, 17,9 на сто и 20,1 на сто.

У нас по данни на Националния статистически институт (НСИ) към четвъртото тримесечие на 2016 година средната брутна месечна заплата в частния сектор възлиза на 976 лева.

При такова трудово възнаграждение разходите за удръжки, които се плащат от работодателя и служителя, се изчисляват на 394,95 лева на месец. Това прави общо данъци и осигуровки за цялата година в размер на 4739,40 лева. В тази сметка обаче не влизат приходите от акциз и ДДС, които могат да увеличат сумата до над 6500 лева годишно.

С този калкулатор ще пресметнете колко от парите Ви отиват за данъци

С този калкулатор ще пресметнете колко от парите Ви отиват за данъци

И как се харчат те