Японската централна банка очаквано запази лихвения процент на отрицателно ниво - минус 0,1%, според съобщението на финансовия регулатор след края на юнското му заседание.

Решението съвпадна с прогнозите на анализаторите. Японската централна банка въведе отрицателен лихвен процент от минус 0,1%. през януари 2016 година.

Регулаторът също така потвърди решението си да продължи да насочва доходността на 10-годишните държавни облигации на ниво, близко до 0%. Доходността на ценните книжа може да се увеличи или намали в зависимост от икономическата активност и ценовото равнище. Паричната база ще продължи да нараства с около 80 трилиона йени годишно.

Японската централна банка също съхрани годишния обем на изкупуване на ценни книжа на борсово търгувани инвестиционни фондове (ETF) на около 6 трилиона йени и активи на инвестиционни тръстове за недвижими имоти (J-REIT) - около 90 милиарда йени. В зависимост от пазарните условия обемът на изкупуването може да бъде увеличен или намален. Обемът на изкупуване на търговски книжа (CP) и корпоративни облигации отново се запази на ниво от 2,2 трилиона йени и съответно 3,2 трилиона йени.

Монетарният регулатор отново повтори, че планира да поддържа ниски лихвени проценти за дълъг период, поне до пролетта на 2020 г. Причината за такава политика е несигурността, свързана със състоянието на икономиката и цените, включително ситуацията в чуждестранните икономики и увеличението на данъка върху потреблението в Япония.

"Що се отнася до перспективите на японската икономика, вероятно тя ще продължи да расте умерено, въпреки факта, че в момента е засегната от забавянето на растежа на чуждестранните икономики", се казва в съобщението на банката. Сред рисковете за японската икономика регулаторът отбеляза макроикономическата политика на САЩ и нейното влияние върху световните финансови пазари; последиците от протекционистки действия; промени в развиващите се икономики и тези е ориентирани към суровинен експорт.