Най-голямата компания за цимент в България - "Девня", която е част от групата Heidelberg Materials, обяви, че започва строителството на пилотна инсталация за улавяне на въглерод в своя завод. Това е проектът ANRAV, с който въглеродните емисии (CO2) от производството ще бъдат улавяни, оползотворявани и съхранявани (CCUS) чрез обединяване на две нови технологии - Amine и Oxyfuel.

Проектът е иновативен не само за България, но и за цяла Източна Европа, а на територията на Стария континент има само няколко държави, в които има подобни системи.

Снимка 603176

Дружеството прави ключова стъпка в изпълнението на мащабния проект ANRAV

Проектът беше обявен в началото на 2023 година като първия пълноверижен CCUS проект в региона. Изпълнението е в партньорство между "Девня Цимент" и газовата компания Petroceltic, а общата стойност на инвестициите в технологията надхвърля €800 милиона.

С EU финансиране за близо 200 млн. евро: "Девня Цимент" става въглеродно неутрално предприятие

С EU финансиране за близо 200 млн. евро: "Девня Цимент" става въглеродно неутрално предприятие

Европейският Фонд "Иновации" финансира система за улавяне и съхранение на въглеродни емисии

Част от средствата - €189.7 милиона са по линия на европейския Фонд за иновации, превръщайки се първия проект получил средства по тази програма в Източна Европа. Останалите пари са лични средства на компанията-майка Heidelberg Materials.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Чрез иновативната технология OxyCal, базирана на добавянето на чист кислород към процеса на изгаряне на клинкер, инсталацията ще улавя въглерод, а резултатът ще е богати на CO2 димни газове с висока степен на чистота, които могат да бъдат използвани повторно или безопасно съхранявани.

Плановете са емисиите да бъдат транспортирани посредством газопровод и съхранявани в изчерпаното газово находище "Галата" на Petroceltic в Черно море. Изграждането на пилотния блок ще продължи само няколко месеца, но демонстрационната фаза ще е от 12 до 24 месеца.

"ANRAV.beta е важна стъпка в нашето пътуване да предложим на нашите клиенти в Източна Европа напълно декарбонизиран цимент в близко бъдеще. Този пилотен проект значително ще улесни изпълнението на цялостния проект ANRAV", коментира д-р Никола Ким - главен директор по устойчивост и член на Управителния съвет.

Снимка 435160

Източник: iStock

Пилотният проект в завода в Девня има за цел не само да докаже ефективността на технологията, но и нейната мащабируемост към ANRAV CCUS и други проекти на Групата, като Anthemis в Белгия.

За по-малко вредни емисии

С този проект "Девня Цимент" се стреми да се превърне в първото в страната въглеродно неутрално предприятие и първото за цимент в Източна Европа.

Годишното количество на уловени въглеродни емисии ще е приблизително 800 kt/ СО2, или около 99.2% от емисиите на компанията.

Това от своя страна ще доведе до предотвратяване на изпускането на 7.8 Mt CO2 за първите 10 години на експлоатация на улавящата инсталация и ще допринесе за намаляване на въглеродните емисии от български промишлени източници с приблизително 8.3%.

Пускането в експлоатация ще е най-рано през 2028 година, тъй като проектът подлежи на регулаторни одобрения.

"Девня Цимент" получава  €190 милиона за съхранение на въглероден диоксид

"Девня Цимент" получава €190 милиона за съхранение на въглероден диоксид

Въглеродният диоксид ще бъде съхраняван в изчерпани газови находища в Черно море

"Ние можем да демонстрираме икономически осъществим начин за декарбонизиране на въглеродно-интензивните индустрии в Източна Европа", подчертава Ърнест Джелито - член на Управителния съвет на Heidelberg Materials и отговарящ за групата Северна и Източна Европа-Централна Азия.

Изпълнението на проекта има една основна цел - да отключи потенциала на CCUS в България и ще допринесе значително за намаляване на емисиите на CO2 на национално ниво.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, Hitachi Energy.