Добивът на шистов петрол в САЩ регистрира признаци на рязко забавяне. Какъв е проблемът в този сектор, ако в момента цените на петрола остават високи?

След рекордния ръст н а производството с 200 хиляди барела на денонощие преди две седмици, активните сондажни работи рязко спадат.

Само миналата седмица действащите сондажи са се съкратили наведнъж с 21 съоръжения, последното такова голямо намаление се е наблюдавало през февруари 2016 година.

Сложно е да се определи и каже на какво се дължи това намаление на активността в този петролен бранш, след като цените на суровината след декемврийския срив се възстановиха и шистовия добив няма причини да се съкращава.

Н е може да става дума за загуба на рентабилността , шистовите компании се чувстват комфортно при цена на суровия петрол около 50 долара за барел, отбелязва анализаторът на S&P Global Platts Analytics, Тейлър Кеви. 

Възможно е да има някакви други проблеми с поддържането на нивото на досегашното производство.

Впрочем, както посочва Ник Кънингъм от OilPrice.com, освен цените на петрола, в предстоящите годни добивът на шистов петрол и газ в САЩ може да бъде ограничено по друга причина: недостиг на вода.

Водата е ключов елемент в процеса на фракинга - хидравличното разбиване на подземните шистови образования и сондьорите я използват в големи количество. Проблемът на петролния сектор на САЩ е в това, че очаквания ръст н а добива се свързва в близка перспектива с нарастване на производството в големите находища в Пермския басейн, Тексас. А там водата става все по-малко.

Според анализаторите на инвестиционната банка Morgan Stanley, водата вече представлява около 15% от стойността на петрола, добит от шистовите сондажи.

"В Пермския басейн общите разходи за вода, както се очаква, ще се удвоят през следващите 5 години до 22 милиарда долара. При търсенето и добива на петрол средно ще се използват по 50 барела вода на всеки фут сондаж", се посочва в новия анализ на банката.

Може да се отбележи, че посочените по-горе предупреждение не идват от еколозите или други организации, които са против добива на шистов петрол и газ. Те идват от Wall Street, който вижда сериозна заплаха за петролния сектор поради дефицита на вода.

Но има още един проблем с водата. П овреме на добива чрез шистовите сондажи се изпомпва обратно повече вода, отколкото петрол - примерно в съотношение 10 към 1. Излиза въпросът: какво да се прави с тази вода? Дали да се обработва и рециклира или да се налива обратно в земята. Но не всичко в тези алтернативи е толкова просто - връщането на водата обратно в сондажите носи екологични и сеизмични рискове.

А освен тези проблеми, повторното използването на водата влияе на стойността на добива. Миналата година от Wood Mackenzie, припомня vestifinance.ru, посочиха, че само повишаването на разходите за утилизацията на водата в Пермския басейн ще увеличи себестойността на добива в Пермския басейн с 3 - 6 долара за барел.